Politic

Deputatul Anișoara Radu a votat rectificarea bugetului în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

Deputatul Anișoara Radu, membru în comisia parlamentară pentru buget, finanţe şi bănci, a votat zilele acestea rectificarea bugetului pentru finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii. Despre votul său și despre cum se utilizează fondul bugetar, parlamentarul a declarat:

„În comisia pentru buget, finante și bănci, la propunerea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, am votat rectificarea bugetului pentru finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, de la suma 10 mii milioane lei la suma de 500 miloane lei.
Comisia Națională de Strategie și Prognoză a reiterat, că UAT-urile au depus circa 3600 de proiecte, din care s-a prelucrat un număr de 2496 proiecte, având o valoare solicitată la finanţare de 451 mil. lei.
Fondul se utilizează pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare, care cuprind: investiţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, ale
unităţiilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în domenii prioritare, după cum urmează:
1. Domeniul prioritar principal:
a) sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanenţă, spitale judeţene, municipale şi orăşeneşti;
b) educaţie, respectiv şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare;
c) apă şi canalizare, inclusiv tratarea şi epurarea apelor uzate;
d) reţea de energie electrică şi reţea de gaze, inclusiv extinderea acestora;
e) infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale şi locale, judeţene,
străzi, zone pietonale, poduri, pasaje;
f) salubrizare;
g) reţea de iluminat public.
2. Domeniul prioritar secundar:
a) cultură, respectiv cămin cultural;
b) culte, respectiv reabilitare lăcaş de cult;
c) sport, respectiv construcţie/modernizare baze sportive pentru sport de masă şi performanţă”.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top