Politic

Anișoara Radu, despre Ordonanța de urgență ce vine cu modificări în domeniul registrului comerțului

Politicianul Anișoara Radu, membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a transmis pe pagina sa de facebook noile prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.

„Ordonanța de urgență nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1078 din 13 noiembrie 2020.
Conform actului normativ care a intrat în vigoare din data de 13 noiembrie, au fost aduse câteva modificări în domeniul registrului comerțului. În anumite cazuri, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 va fi inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare.
În plus, măsurile prevăzute la art. 26-28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, pe o perioadă de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Măsurile prevăzute la art. 26-28 din OUG 70/2020:
Articolul 26
Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea oficiului registrului comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii.
Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghișeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.”

Actualitate

To Top