Actualitate

A fost stabilit cuantumul și numărul burselor acordate elevilor din comuna Mihai Bravu, județul Tulcea

Consilierii locali ai comunei tulcene Mihai Bravu au stabilit, în cea mai recentă ședință de Consiliu Local, cuantumul burselor pentru anul școlar 2020/2021 (semestrul al II-lea), burse ce vor fi acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu.

Astfel, vor fi acordate cinci burse de ajutor social și 18 burse de merit.

„Se aprobă cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021, după cum urmează: bursă de ajutor social: 100 lei/lună/elev; bursă de merit: 100 lei lei/lună/elev”, se arată în Hotărârea Consiliului Local.

Criteriile specifice de acordare a burselor școlare se stabilesc anual în consiliul de administrație al unității de învățământ. De îndeplinirea acestei Hotărâri se ocupă biroul financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu și directorul Școlii Gimnaziale din comună.

În aceeași ședință, consilierii locali au decis să acorde un sprijin financiar pe anul 2021 unităților de cult din Mihai Bravu: Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou, astfel:

  • pentru Parohia Mihai Bravu, suma de 2.000 lei;
  • pentru Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda, suma de 3.000 lei;
  • pentru Parohia „Sf. Cuv. Paraschiva” Satu Nou, suma de 2000 lei.

„Sumele menționate, reprezentând sprijin financiar pentru anul 2021 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, se vor acorda după ce vor fi prevăzute la următoarea rectificare a bugetului local”, se arată în HCL.

De asemenea, consilierii locali ai aprobat „proiectul în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, denumită în continuare Axa prioritară 2 – TIC, Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.”

Au fost aprobate cheltuielile aferente proiectului, în cuantum de 575.088,13 lei (inclusiv TVA). Valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 532.486,13 lei inclusiv TVA, iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 10.649,73 lei (inclusiv TVA), reprezintă cofinanțarea proiectului.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Achiziționarea de echipamente TIC pentru școlile din UAT Mihai Bravu”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul primăriei.

Prin acest proiect se urmărește achiziționarea de hardware TIC, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet și achiziționarea de hardware TIC, respectiv echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top