Actualitate

Consiliul Local al comunei Mihai Bravu a aprobat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale

Planul anual de acţiune, aprobat de consilierii locali, cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistență socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de compartimentul de protecţie şi asistenţă socială pentru dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Mihai Bravu.

Pentru anul 2021 Primăria Comunei Mihai Bravu prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune mai multe obiective generale:

  • Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în Comuna Mihai Bravu prin înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind indemnizațiile acordate, cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru actualizarea acestor evidenţe.
  • Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială prin stabilirea sarcinilor și actualizarea procedurilor de lucru.
  • Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate prin identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens

De asemenea, se va folosi experienţa acumulată şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete.

  • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale prin asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; evaluarea continuă a nevoilor de formare profesională a acestora; monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
  • Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială prin identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social; implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top