Actualitate

Primăria Cerna solicită acordul de mediu pentru realizarea unui proiect de canalizare și evacuare a apelor uzate

Comuna Cerna, prin reprezentantul Petre Șopu, în calitate de primar, a depus la Agenția pentru protecția Mediului Tulcea solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare sistem de canalizare și evacuare ape uzate din Comuna Cerna, Județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilanul comunei Cerna, sat Cerna.

Pentru realizarea acestui proiect, administrația locală a primit peste 18 milioane de lei, majoritatea banilor fiind alocați de la bugetul de stat.

„Realizare sistem de canalizare și evacuare ape uzate din Comuna Cerna, Județul Tulcea” era un proiect necesar de implementat deoarece în localitatea Cerna nu exista un sistem de canalizare apă uzată menajeră.  Evacuarea apelor uzate menajere se face în fose septice, amplasate în curțile gospodăriilor, iar apele pluviale se evacuează gravitațional.

De aici reiese necesitatea realizării unui sistem centralizat de canalizare menajeră care să cuprindă consumatorii casnici, instituțiile publice, precum și microîntreprinderile din localitate.

„Prin realizarea investiției, obiectivul principal care este vizat este creșterea gradului de confort și necesitatea unui trai decent al populației, eliminarea riscurilor de afectare a sănătății populației”, spun reprezentanții primăriei.

Această investiție vizează înființarea sistemului de canalizare menajeră apa uzată  în vederea colectării apelor uzate menajere de la locuitorii din comuna Cerna și tranzitarea acestora către stația de epurare.

Din stația de epurare apa va fi deversată în emisarul natural din imediata apropriere pârâul Cerna și apa epurată se va încadra în normativul NTPA001.

Sistemul de canalizare apă uzată menajeră va fi compus, conform documentației tehnice, din:

  • rețea de colectare și  transport apă uzată menajeră;
  • stații de pompare și conducte de refulare;
  • accesorii pe rețea (cămine de vizitare);
  • cămine de racord amplasate în aproprierea proprietăților.

Sistemul de canalizare a fost propus a se realiza pentru un număr de 654 de gospodarii, aproximativ 2.170 de locuitori ai comunei Cerna și circa 10 instituții (scoală, poliție, grădinițe etc.) cu un număr de 522 de consumatori în cadrul acestora.

Lungimea totală a conductelor cu curgere gravitațională proiectată, din comuna Cerna, însumează 30.000 m, incluzând și lungimea subtraversărilor. Lungimea totală a conductelor de refulare proiectate, pentru transportul apei uzate menajere din SPAU-ri către cămine este de 2.040 m.

Pentru epurarea apelor uzate menajere, se instalează o stație de epurare pentru un debit de Q=400m3/zi, compactă și modulară, containerizata, astfel încât să asigure gradul de epurare necesar pentru respectarea condițiilor de descărcare în emisar.

Amplasamentul propus pentru stația de epurare se află în extremitatea sud-vestică a satului Cerna și se află la o distanță de aproximativ 100 m, față de ultima gospodărie.

Viitoarea stație de epurare se va racorda la sistemul centralizat de alimentare cu apă și se va monta un hidrant exterior în cazul unui incendiu. După tratare, apa epurată se va deversa în emisarul natural – pârâul Cerna printr-o conductă.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top