Actualitate

Primăria Cerna anunță organizarea unei licitații publice pentru vânzarea a două loturi de teren

Consiliul Local al comunei Cerna, județul Tulcea, a aprobat în luna decembrie 2023 vânzarea a două terenuri ce aparțin domeniului privat al UAT Cerna. În acest sens, în luna februarie, primăria a trecut la anunțarea publică a licitației.

Conform documentelor oficiale, cele două loturi sunt identificate astfel:

  1. Lot de teren aparținând domeniului privat al Comunei Cerna, în suprafață de 3772 mp, situat în intravilanul localității Cerna, Tarla 70, Cc 878/1;
  2. Lot de teren aparținând domeniului privat al Comunei Cerna, în suprafață de 2356 mp, situat în extravilanul comunei Cerna, județul Tulcea, Tarla 70, Cc 878/1, conform H.C.L nr.80/19.12.2023 şi OUG nr.57/2019

Primăria anunță, totodată, că persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la cerere. Cererile se depun la sediul Comunei Cerna, compartiment relaţii cu publicul, telefon 0240575511, fax 0240575511, sau prin email: [email protected].

Pentru obținerea acestor documente, primăria nu solicită niciun cost, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 4 martie 2024, ora 16,30. Aceste se vor depune într-un singur exemplar la sediul primăriei Cerna,str. Şcolii, Nr.2. A doua zi, pe 5 martie, se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor.

Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top