Actualitate

Consiliul Local Comana vrea să scoată la vânzare două terenuri

Studiul de oportunitate întocmit în vederea vânzării prin licitație publică, a unor terenuri, aparținând domeniului privat al comunei Comana a fost aprobat recent de către consilierii locali ai comunei. Studiul a fost elaborat de către compartimentul Urbanism al primăriei, în baza legislației în domeniu.

Concret, administrația locală vrea să vândă:

  • Teren intravilan  în suprafață de 500 mp, situat în localitatea Comana, zona CAP , lot 14, județul Constanța , nr. cadastral 101762;
  • Teren intravilan  în suprafață de 474 mp, situat în localitatea Comana, strada Agromecului, FN, județul Constanța, nr. cadastral 103613

Terenurile descrise mai sus sunt libere de sarcini.

Motivele de ordin economic, financiar, social care justifică vânzarea prin licitație publică:

  • atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;
  • valorificarea resurselor existente în scopul dezvoltării turistice a localității
  • crearea unor locuri de muncă prin dezvoltarea sectorului privat;
  • implementarea unor obiective cu impact economic și social asupra comunității locale;
  • asigurarea unei sustenabilități și a unei dezvoltări durabile;
  • atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităților locale, precum și ridicarea gradului de civilizație și ale condițiilor de muncă ale acestora;
  • din punct de vedere ale mediului , zonele nu se încadrează în vreuna din ariile natural protejate, ci se pretează destinației propuse, astfel încât nu se impun reglementări  sau avize special, cu excepția celor obișnuite.

Vânzarea  terenurilor aparținând domeniului privat al comunei, amintite mai sus, se va face prin licitație publică, astfel încât orice persoană interesată are dreptul de a depune o ofertă, calificarea ofertei făcându-se sub condiția îndeplinirii  tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini și în condițiile legii.

Prețul de vânzare va fi stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator imobiliar  membru ANEVAR. Raportul de evaluare va fi însușit de Consiliul Local Comana. Contravaloarea raportului pentru imobilele care fac obiectul vânzării vor fi achitate din bugetul local și vor fi recuperate de la cumpărător.

Taxele notariale pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare cumpărare vor fi achitate de cumpărător.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top