Fără categorie

Intrarea în vigoare a Regulamentului Comisiei nr. 774/2010 care stabileşte orientările privind compensările între operatorii de sisteme de transport şi privind abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport

Joi, 23 septembrie, a intrat în vigoare Regulamentul Comisiei nr. 774/2010 care stabileşte orientările privind compensările între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport.

            PrezentulRegulament prevede că „operatorii de sisteme de transport instituie un Fond ITC în scopul compensării operatorilor de sisteme de transport pentru costurile aferente găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică”. 

            „Fondul ITC trebuie să prevadă compensaţii pentru: costurile pierderilor din sistemele naţionale de transport ca urmare a găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică, precum şi pentru costurile aferente punerii la dispoziţie a infrastructurii existente în scopul găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică„, prevede Regulamentul UE.

            Regulamentul menţionat mai prevede că „operatorii de sisteme de transport sunt responsabili cu institui…

Joi, 23 septembrie, a intrat în vigoare Regulamentul Comisiei nr. 774/2010 care stabileşte orientările privind compensările între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport.

            PrezentulRegulament prevede că „operatorii de sisteme de transport instituie un Fond ITC în scopul compensării operatorilor de sisteme de transport pentru costurile aferente găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică”. 

            „Fondul ITC trebuie să prevadă compensaţii pentru: costurile pierderilor din sistemele naţionale de transport ca urmare a găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică, precum şi pentru costurile aferente punerii la dispoziţie a infrastructurii existente în scopul găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică„, prevede Regulamentul UE.

            Regulamentul menţionat mai prevede că „operatorii de sisteme de transport sunt responsabili cu instituirea acordurilor pentru colectarea şi efectuarea tuturor plăţilor legate de Fondul ITC, precum şi cu stabilirea calendarului plăţilor”, contribuţiile şi plăţile urmând să fie efectuate „în termen de cel mult şase luni de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se aplică”.

            Fondul va fi gestionat de către Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Electricitate (ENTSO electricitate), iar grupul autorităţilor europene de reglementare în sectorul energiei electrice şi al gazului (ERGEG), instituit prin Decizia 2003/796/CE a Comisiei, va raporta anual Comisiei despre stadiul implementării mecanismului ITC şi administrarea fondului ITC.

Regulamentul mai prevede că, pentru pierderile produse în sistemele naţionale de transport drept rezultat al găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică, compensaţia se calculează separat de compensaţia pentru costurile suportate aferente punerii la dispoziţie a acestui tip de infrastructură.

„Compensaţia anuală pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii transfrontaliere se împarte între operatorii de sisteme de transport responsabili cu sistemele naţionale de transport sub formă de compensaţie pentru costurile suportate ca urmare a punerii la dispoziţie a infrastructurii pentru găzduirea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică”, valoarea compensaţiei anuale pentru infrastructura transfrontalieră fiind de 100.000.000 Euro, mai spune Regulamentul.

            În privinţa taxelor aplicate de operatorii de reţea pentru accesul la sistemele de transport, prezentul Regulament prevede că „valoarea mediei anuale a taxelor de transport plătite de producători trebuie să se situeze între 0-0,5 Euro pentru fiecare megawatt/oră (MWh), cu excepţia acelora care se aplică în Danemarca, Suedia, Finlanda, Irlanda, România şi în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord”.

            Valoarea mediei anuale a taxelor de transport plătite de producători în România se va situa între 0-2,0 euro/MWh.

            Media anuală a taxelor de transport plătite de producători se calculează, conform prevederilor acestui Regulament, ca fiind raportul dintre taxele totale anuale de transport plătite de producători şi energia totală măsurată generată de producători în sistemul de transport dintr-un stat membru.

            La calcularea valoarea mediei anuale a taxelor de transport plătite de producători se exclud taxele plătite de producători pentru activele fizice necesare pentru conectarea la sistem sau pentru upgradarea conexiunii, taxele aferente serviciilor auxiliare şi taxele specifice pentru pierderile din sistem.

În plus, potrivit Regulamentului, diferenţele în ceea ce priveşte taxele de acces aplicate producătorilor de energie electrică pentru accesul la sistemul de transport nu trebuie să aducă atingere principiilor pieţei interne.

În preambul, Comisia Europeană susţine că ar fi oportun să li se permită operatorilor de sisteme de transport din ţări terţe care nu au încheiat acorduri cu Uniunea, în cazul în care au adoptat şi aplică dreptul UE în sectorul energiei electrice, să încheie acorduri multilaterale cu operatorii de sisteme de transport din statele membre care să permită compensarea corectă şi echitabilă a tuturor părţilor pentru costurile aferente găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică.

            Prezentul Regulament este valabil şase luni, fiind obligatoriu în toate elementele sale şi aplicându-se direct în toate statele membre. Actul normativ adoptat în 2 septembrie va expira în data de 2 martie 2011, potrivit prevederilor adoptate de Comisia Europeană.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top