Actualitate

Comuna Sarichioi, proiect pentru protejarea sănătății elevilor și profesorilor

Consiliul Local al comunei Sarichioi, județul Tulcea, a votat proiectul propus de primarul Finoghen Vitali-Cristian intitulat „Protejarea sănătăţii elevilor şi a personalului implicat în desfăşurarea activităţilor educaționale din Școala Gimnaziala Sarichioi și a unităților de învățământ arondate, în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2”.

Proiectul urmează să fie depus în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific  9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Valoarea totală a proiectului „Protejarea sănătăţii elevilor şi a personalului implicat în desfăşurarea activităţilor educaționale din Școala Gimnaziala Sarichioi si a unităților de învățământ arondate  în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2” este de 185.756,90 de lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă de 177.932,60  lei și valoare totală neeligibilă de 7.824,31 lei.

„Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T Comuna Sarichioi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 7.824,31 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului”, se arată în cuprinsul Hotărârii de Consiliu Local (HCL).

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, necesare implementării sale în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Sarichioi.

Proiectul este depus spre finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și are ca obiectiv general creșterea capacitații de îngrijire si tratament a pacienților cu infecție COVID-19 pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID-19 la nivelul unității medicale.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top