Actualitate

Comuna Cerna, județul Tulcea, implementează un nou proiect finanțat prin PNRR

Primăria Comunei Cerna a reușit să obțină finanțare pentru un nou proiect finanțat cu bani din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De data aceasta, investiția va merge către modernizarea sistemului de învățământ din comună.

Recent, Primăria Cerna a achiziționat servicii pentru implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin PNRR, componenta C15.

Prin intermediul acestei axe de finanțare, autoritățile administrației publice locale din România, unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate, inclusiv liceele cu filieră vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic, cluburile, cluburile sportive și palatele copiilor, prin intermediul universităților de stat pentru unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și care sunt înființate în cadrul acestora, precum și prin intermediul statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul acestora, vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive.

Concret, Primăria Cerna, coordonată de primarul Petre Șopu, a cumpărat servicii pentru suport, asistență și consultanță de specialitate în etapele de implementare ale proiectului; asistență și consultanță de specialitate în managementul proiectului; suport și consultanță de specialitate în gestionarea bugetului de proiect și realizarea cererilor de refinanțare/ plată/ rambursare; suport în întocmirea rapoartelor de progres și a altor rapoarte solicitate de către autoritate în timpul implementării proiectului; consultanță și suport în orice altă situație neenumerată, până la finalizarea în totalitate a proiectului.

De asemenea, achiziția vizează și suport și consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru realizarea procedurilor de achiziții publice necesare implementării proiectului, iar aici sunt incluse servicii de consultantă în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică (maxim 7 loturi), inclusiv elaborare caiete de sarcini și specificații tehnice/fișe tehnice pentru echipamente și dotări, conform normative în vigoare; asistență pentru lansarea procedurii și încărcarea tuturor documentelor aferente în SEAP; asistență la formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări și a punctelor de vedere din partea autorității contractante în eventualitatea depunerii unei contestații; verificarea tehnico-economică a tuturor ofertelor depuse la proceduri prin experți cooptați și întocmirea rapoartelor de evaluare aferente; asistență la întocmirea/verificarea rapoartelor de evaluare, solicitărilor de clarificări, raportului procedurii, comunicărilor, contractului și orice alte documente necesare finalizării dosarului de achiziție.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top