Actualitate

Comuna Carcaliu: Taxele și impozitele locale vor fi indexate în 2024 cu 13,8% față de 2023

Consiliul Local al comunei Carcaliu, județul Tulcea, a decis în ședință ordinară ca în anul fiscal 2024, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoanele fizice și persoanele juridice, să fie indexate cu 13,8% față de impozitele și taxele locale din anul 2023, așa cum au fost aprobate prin H.C.L. nr. 22/2022.

„Impozitele și taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre constituie venituri proprii ale bugetului local al Comunei Carcaliu pe anul 2024”, se arată în Hotărârea de Consiliu Local.

„Această hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general delegat al comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Tulcea pentru verificarea legalității, Primarului comunei Carcaliu, Biroului financiar contabil și execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi prin publicare pe pagina de internet a comunei”, se arată în conținutul documentului.

Conform Anexei care face parte integrantă din HCL, pentru clădirile rezidențiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local, consiliu care acum a propus ca această cotă să fie de 0,1%, adică la același nivel cu anul fiscal 2023, iar valoarea impozabilă a clădirilor va fi majorată cu echivalentul ratei inflației, adică 13,8%.

Și nivelul impozitului/taxei pe terenuri, corespunzător localităților de rangul IV aplicabil în anul fiscal 2024 va fi indexat cu rata inflației de 13,8%.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top