Actualitate

Primăria orașului Negru Vodă, un nou proiect privind înființarea de spații verzi

Consiliul Local al orașului Negru Vodă a adoptat, în luna septembrie, proiectul privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul transfrontalier „înființare spații verzi prin reconversie teren degradat”, finanțat prin Programul Interreg VI-A Romania Bulgaria, Axa Prioritara 2 – O regiune verde, având Obiectivul Specific 2.7: Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.

Proiectul are o valoare de 8,9 milioane de lei.

„În urma analizei situației de pe teren se constată existența unui teren extravilan, domeniu privat al UAT Oraș Negru Vodă, cu destinația de teren neproductiv în suprafață de 14338.00 mp. Zona este parțial echipată tehnico-edilitar. Faptul ca amplasamentul este neutilizat şi are aspectul unui teren viran, a dus la posibilitatea de depozitare necontrolata a deșeurilor, creând astfel o zona pe de o parte cu aspect dezagreabil, iar pe de alta parte un risc pentru sănătatea cetățenilor, scăzând valoarea zonei în care este amplasat”, se arată în documentația tehnică.

De asemenea, spun specialiștii, este necesară reconversia acestei zone abandonate şi crearea un spațiu de recreere cu posibilități de desfășurare de activități sportive, atât pentru adulți cât și pentru copii.

Dată fiind configurația terenului, posibilitățile de amenajare ale acestuia sunt variate și complexe, terenul având atât zone uscate cât și fostă zonă de tip gâldău care a secat în timp, iar zonele de uscat nefiind perfect plane, oferă posibilitatea amenajării de tip depresionar, cu zone înalte, zone joase, atât din punct de vedere a atracțiilor oferite cât și din punct de vedere a vegetației ce urmează a fi plantată.

Specialiștii din Primăria Negru Vodă previzionează, printre altele, următoarele avantaje ale implementării acestui proiect:

  • Promovarea, facilitarea şi încurajarea angajamentului cetățenilor în protejarea biodiversității, inclusiv în conservarea şi utilizarea durabilă a acesteia;
  • Conservarea biodiversităţii şi a habitatelor prin aplicarea celor mai bune practici de la agențiile guvernamentale, institutele de cercetare, organizațiile neguvernamentale, precum și participarea activă a societății civile (de exemplu, sprijinirea refacerii sau îmbunătățirii habitatelor naturale sau seminaturale, crearea de coridoare ecologice sau alte infrastructuri verzi, inversarea degradării habitatelor, reducerea fragmentării terenului şi atenuarea presiunilor/amenințărilor etc.).
  • Protecția și refacerea naturii şi a biodiversității, situate în interiorul şi în apropierea așezărilor prin soluții comune adecvate.
  • Sprijinirea colectării de date şi a schimbului de informații cu privire la biodiversitate între cele două părţi ale graniței;
  • Evaluare comuna, îmbunătățirea şi promovare a ecosistemelor la nivel local şi regional în context transfrontalier.
  • Dezvoltarea şi îmbunătățirea ecosistemelor (zone umede, zone uscate naturale verzi ) pentru a- şi îmbunătăți serviciile potențiale (beneficii) pentru bunăstarea societății (din punct de vedere ecologic, estetic, spiritual, de sănătate), să susțină biodiversitatea şi să reducă poluarea;
  • Împărtășirea bunelor practici şi implementarea de soluții ecologice şi inovatoare care se adresează speciilor invazive şi consolidează practicile de management durabil al mediului (de exemplu, managementul prietenos cu polenizatorii, managementul corpurilor de apă.);
  • Sprijinirea înființării băncilor de semințe, repopularea materiei organice din sol și a organismelor care promovează înființarea şi creșterea mai mare a plantelor și reintroducerea speciilor selectate.
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top