Actualitate

Cerna, comuna cu proiecte în valoare de zeci de milioane de lei

Proiectele derulate în comuna Cerna (Județul Tulcea) depășesc valoarea de 50 de milioane de lei, fiind proiecte de anvergură. În special cele care vizează infrastructura rutieră (reabilitarea sau modernizarea de drumuri) sau cele care privesc rețelele de canalizare sunt proiectele cu finanțări foarte mari.

Administrația condusă de primarul Petre Șopu a reușit să atragă bani guvernamentali pentru drumuri și canalizare, bani care au venit prin intermediul PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală). Și unitățile de învățământ au fost în atenția primăriei, dar și alte aspecte ale vieții comunitare.

Dacă ar fi să trecem în revistă câteva dintre proiectele realizate în ultima perioadă ar trebui să amintim mai întâi investițiile în școli, deoarece elevii de astăzi ai comunei sunt viitorul ei, principalii beneficiari ai investițiilor care se fac acum. 

Astfel, au fost aprobate și finanțate prin PNDL două proiecte privind infrastructura educațională: „Reabilitare Școală Mircea Vodă, comuna Cerna, județul Tulcea”, în valoare de 493.155 de lei și „Reabilitare Școală Gimnazială Panait Cerna – corp C, comuna Cerna, județul Tulcea”, în valoare de 844.000 de lei.

Un alt proiect la care se lucrează este în valoare de 1,69 de milioane de lei. Cu acești bani se va realiza modernizarea iluminatului public în comună. Se va trece la un iluminat modern, economic, pe bază de LED în localitățile Cerna, Traian și Mircea Vodă.

În curs de implementare se află la această dată mai multe proiecte de infrastructură. Ne referim aici la cel de asfaltare drumuri în comuna Cerna, un proiect care ajunge la o valoare de peste 24 de milioane de lei.

La capitolul proiecte realizate amintim amenajare cămin cultural în localitatea Mircea Vodă, reabilitare cămin cultural Traian, amenajare parc – spațiu joacă copii în sat General Praporgescu, proiectare și execuție zid de sprijin și parcare, proiectare și execuție hală agroalimentară.

La domeniul infrastructură rutieră, comuna Cerna se poate lăuda cu proiectul „amenajarea prin metode alternative a drumurilor de interes local din comuna Cerna”, un proiect ce cuprinde modernizarea drumurilor din trei localități pe o lungime totală de peste 10.000 de metri.

Un alt proiect este „Realizarea unui sistem de canalizare și evacuare ape uzate din comuna Cerna”, proiect cu o valoare de 17 milioane de lei, finanțat prin PNDL. „Prin realizarea investiției, obiectivul principal care este vizat este creșterea gradului de confort și necesitatea unui trai decent al populației, eliminarea riscurilor de afectare a sănătății populației”, spun reprezentanții administrației locale.

Actualitate

To Top