Politic

Senatorul Ştefan Mihu prezintă raportul activităţii sale parlamentare din cei doi ani de mandat

“ Dragi constănţeni,

În calitate de reprezentant al municipiului şi judeţului Constanţa, din partea Partidului Social Democrat, prezint în cele ce urmează, în mod sintetic, o scurtă sinteză a principalelor mele iniţiative, demersuri şi activităţi, desfăşurate în cei doi ani de mandat la nivelul Parlamentului României. Precizez că în cadrul legislativului activez în următoarele comisii permanente şi speciale:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital unde ocup poziţia de vicepreşedinte, membru al Comisiei economice, industrii şi servicii şi membru al Comisiei pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi.

Ca o primă remarcă, doresc să subliniezî în acest context faptul că am urmărit, în mod prioritar, reflectarea la nivelul dezbaterilor din Senatul României, a preocupărilor şi iniţiativelor cetăţenilor Municipiului  şi Judeţului Constanţa, fie că vorbim de probleme de mediu, de refacerea potenţialului industrial şi economic al zonei, de reabilitare a unor aşezăminte şi monumente istorice reprezentative sau de probleme cetaţeneşti şi sociale cât se poate de concrete.

Am fost preocupat, totodată, de promovarea la nivelul Senatului ţării a principalelor prevederi ale Programului de Guvernare 2017-2020 al PSD, cu relevanţă pentru Municipiul şi Judeţul Constanţa, pentru a căror aducere la îndeplinire cetăţenii noştri şi-au exprimat larga lor adeziune!

În perioada de referinţă, am înaintat sau prezentat de la tribuna Senatului României, împreună cu colegi din PSD din coaliţia parlamentară majoritară sau din comisiile de specialitate ale Senatului din care fac parte, un număr de 68 de iniţiative legislative, la care s-au adăugat, în nume propriu, alte 12 declaraţii politice.

De asemenea, am supus atenţiei ministerelor de resort şi altor instituţii abilitate, după caz, un număr de 21 interpelări- dintre care 7 au fost adresate direct Primului Ministru al României- precum şi 13 întrebări referitoare la probleme de actualitate ale vieţii politice şi social-economice  cu accent pe cele privind direct Municipiul şi Judeţul Constanţa.

În domeniul  initiaţivelor  legislative am avut în vedere politicile economice şi finaciar-fiscale ale ţării, dintre care aş dori sa evoc: modificarea Codului fiscal; reorganizarea activităţii ANAF; modificarea Legii privind organizarea activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; legea achiziţiilor publice; legea referitoare la limitarea dobânzilor penalizatoare pentru obligaţiile băneşti practicate de bănci.

În ceea ce priveşte palierul Declaraţiilor politice, am abordat tematici cu o relevanţă deosebită pentru ţara noastră, în anul celebrării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1918, precum :

 • Centenarul Marii Uniri ;
 • Educaţia patriotică în şcoli în anul Centenarului;
 • Ziua Armatei Române;
 • Ziua Dobrogei ;
 • Unirea Dobrogei cu România ;
 • Ziua Mării Negre

În acelaşi timp, atunci când au existat chestiuni concrete semnalate de cetăţeni, apărute în Municipiul şi judeţul Constanţa, fără a exclude aspecte relevante cu impact naţional, am adresat interpelări şi/sau întrebări, după caz, ministerelor de resort şi altor instituţii abilitate. Dintre acestea, menţionez :

 • Poluarea în oraşul Constanţa ;
 • Situaţia Teatrului de Operă şi Balet Constanţa
 • Situaţia Şantierului Naval Mangalia ;
 • Anomalii în livrarea agentului termic în Municipul Constanţa ;
 • Situaţia plajei terapeutice pentru persoanele cu dizabilităţi ;
 • Riscuri de securitate la adresa zootehniei româneşti ;
 • Restricţii sporite privind importul de alimente cu grad semnificativ de risc pentru sănătatea populaţiei ;
 • Pensionarea cadrelor militare în rezervă şi disponibilizate ;
 • Piaţa forţei de muncă din România ;
 • Construcţia de noi creşe şi grădiniţe ;
 • Promovarea turismului românesc ;
 • Probleme legate de învăţământul românesc ;
 • Îndreptarea unor inechităţi şi discriminări existente în sistemul public de asigurări sociale ;
 • Situaţia sportului românesc ;
 • Contribuţia Misiunilor Diplomartice ale României la imaginea ţării peste hotare ;
 • Mecanismul de Cooperare şi Verificare

Am  să concluzionez aici  sintetica mea prezentare, asigurându-vă încă o dată de deplina mea deschidere şi disponibilitate privind soluţionarea problemelor concrete cu care vă confruntaţi, inclusiv prin aducerea lor, dacă este cazul, în atenţia forurilor abilitate ale ţării !

Vă mulţumesc pentru încrederea acordată şi vă doresc sărbători fericite, în continuare, precum şi un an 2019 cât mai bun,  cu sănătate, bucurii, prosperitate şi împliniri, alături de cei dragi !

LA  MULŢI  ANI !

Ştefan Mihu – senator  de  Constanţa “

 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top