Actualitate

Primăria Cenavodă anunţă că se primesc cereri pentru locuinţe ANL

Primăria orașului Cernavodă vă face cunoscut faptul că în perioada 25 
februarie -25 martie 2019 la Centrul de Informare pentru Cetățeni se 
primesc cereri pentru locuințe de tip ANL.

Cererile, completate conform modelului aprobat prin HCL 232/2016, anexa 
4, vor fi însoțite de următoarele documente:

1. Dosar cu şină;
2. Cerere – formular;
3. Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei;
4. Alte acte de stare civilă- certificat de naştere, de căsătorie, de 
deces;
5. Contractul de închiriere/ vânzare-cumpărare al părinţilor pentru 
solicitanţii care locuiesc împreună cu aceştia (în copie), incluziv 
copii de pe actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc 
la acea adresă;
6. Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul actual al 
solicitantului valabil pentru anul în curs înregistrat la ANAF – punct 
de lucru Medgidia (va fi depus doar de către titularul cererii, care 
este chiriaş în spaţiu locativ privat, în copie);
7. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte 
suprafaţa utilă a imobilului, în care este tolerat împreună cu familia, 
și numărul persoanelor care locuiesc efectiv la acea adresă (se va 
depune în cazul în care solicitantul şi membrii familiei sale sunt 
toleraţi într-un imobil); Declarația va cuprinde acordul solicitantului 
de a se efectua anchetă socială la adresa la care locuiește;
8. Certificate medicale care să ateste gradul de invaliditate cu/ fără 
însoțitor;
9. Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care 
necesită protecţie specială (în copie);
10. Actele de studii – ultimul nivel de studii încheiat și atestat 
conform legii (se depun doar de către solicitant, în copie);
11. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de 
ocrotire socială, cu specificarea perioadei de internare (în copie);
12. Hotărâre de plasament (de la Judecătorie sau DGASPC), sau acte 
doveditoare ale înfierii;
13. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza legilor speciale, 
ori dovada faptului că solicitantul împreună cu familia sunt în curs de 
evacuare ( proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc, notificare 
pentru evacuarea locuinţei, certificat de grefă din care să rezulte că 
este un proces de evacuare pe rolul instanţei, contract de închiriere cu 
revendicatorul imobilului, după caz).
14. Adeverinţe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va 
menţiona ultimul venit net şi venitul net lunar pe ultimele 12 luni/ 
defalcat pe luni;
15.  Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să 
se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;
16.  Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele 
care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională 
sau alocaţie de sprijin;
17. Taloanele sau adeverinţele de pensie, de pensie suplimentară, de 
ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale;
18.  Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de 
stabilire pensii alimentare actualizate (în copii);
19.  Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau 
anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă 
beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;
20.  Orice altă dovadă de venit sau declaraţie că nu beneficiază de nici 
un venit;
21.  Declaraţie notarială a titularului cererii şi, după caz, ale 
soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia din 
care să reisă că nu deţine şi nu a deţinut o altă locuinţă în 
proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, 
proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale 
sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în 
care a solicitat locuinţă.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top