Politic

Senatorul Ștefan Mihu – interpelare adresată ministrului Agriculturii, Petre Daea

În ședința Senatului din 25.02, senatorul Ștefan Mihu a adresat o
interpelare domnului Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

“România a fost, în mod tradițional, considerată, drept un adevărat grânar al Europei! Calitatea terenurilor noastre agricole, în general și a cernoziomului românesc, în special,coroborată cu condițiile specifice de clima existente în țara noastră, precum și cu atuurile ei în ceea ce privește sursele de apă direct disponibile (apele de suprafață) sau potențiale, prin irigații, precum și cu existența în subsolul României a unei pânze freatice extrem de bogate și de foarte bună calitate, îndreptățesc pe deplin asemenea aprecieri.

Cu toate acestea, România importă, în continuare, mari cantități de alimente, cu repercusiuni directe privind deficitul de cont curent al țării.La aceste considerente, aș adăuga faptul că Politica Agricolă Comună a UE, al cărei buget viitor se discută intens în aceste zile la Bruxelles, odată cu Cadrul Financiar Multilateral al Uniunii pentru perioada 2021-2027, exclud produsele agricole ecologice de la obligativitatea alinierii la prețurile de pe
piața comună europeană.

Față de cele de mai sus, vă rugam sa ne precizați, stimate domnule ministru, ce loc ocupă în strategia de dezvoltare a agriculturii românești segmentul rezervat produselor ecologice, precum și ce măsuri aveți în vedere în legătură cu extinderea semnificativă a ponderii acestora din urmă în exportul de produse agricole româneștii pe piața europeană și nu numai?”

To Top