Actualitate

În cadrul proiectului “O uniune transfrontalieră în umbra istoriei”, reprezentanții Primăriei Hârșova au răspuns invitației omologilor bulgari și au vizitat localitatea Krushari

Primăria Hârșova a semnat, în urmă cu mai bine de doi ani de zile și în parteneriat cu Primăria localității Krushari din Bulgaria, un proiect european denumit: „O uniune transfrontalieră în umbra istoriei”.

Proiectul a fost realizat cu fonduri europene în valoare de 3,2 milioane de euro și a avut ca parteneri, în afară de consiliul local al localității Krushari din Bulgaria și Primăria Hârșova, și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) Constanța și Muzeul Regional de Istorie din orașul Dobrich din Bulgaria.

Conform caietului de sarcini al proiectului, obiectivul general a fost îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural și cultural în zona transfrontalieră Dobrich-Constanța prin dezvoltarea și promovarea produsului turistic comun, cetatea antică Zaldapa din imediata apropiere a localității Krushari – Valea Uscată – și cetatea Carsium din orașul Hârșova.

Proiectul a creat posibilitatea dezvoltării unui produs turistic comun, reprezentat de  infrastructură modernă și atractivă creată în contextul unui bogat patrimoniu cultural menit pentru satisfacerea tuturor nevoilor de cunoaștere ale trecutului istoric al zonelor precum și a agrementului turistic.

Produsul integrează infrastructura și serviciile cultural-turistice (servicii muzeale, educaționale, de cercetare stiințifică și de agrement) oferite prin intermediul acesteia în cadrul traseului turistic “Cetatea Zaldapa- Valea Uscată – Cetatea Carsium”.

Crearea acestui produs turistic precum și promovarea susținută a acestuia  are rolul de a stimula și menține interesul turiștilor pentru obiectivele  de patrimoniu cultural din aria Hârșova – Krushari.

Ca obiective specifice acest proiect a vizat revitalizarea patrimoniului cultural al Orașului Hârșova prin restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Vasile Cotovu – Centru multicultural și prin reabilitarea și modernizarea străzilor de legătură dintre Ansamblul Vasile Cotovu și Cetatea Carsium, dezvoltarea infrastructurii de vizitare și informare turistică în cadrul Cetății Zaldapa, dezvoltarea infrastructurii de vizitare și informare turistică în zona Valea Uscată din Bulgaria, construirea unui muzeu în aer liber în localitatea Krushari din Bulgaria, promovarea produsului turistic comun prin crearea unei strategii comune de marketing, stabilirea unor itinerarii turistice, realizarea și implementarea unui pachet de promovare, organizarea unui simpozion de comunicări științifice precum și organizarea de tabere arheologice.

Bulgarii din Krushari, gazde foarte ospitaliere

La începutul acestei săptămâni, adică pe 2 septembrie a.c., o delegație formată din reprezentanți ai Primăriei Hârșova și condusă de primarul Viorel Ionescu au efectuat o vizită de lucru în localitatea Krushari din Bulgaria. Invitați au fost și reprezentanți ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC).

Invitația a fost făcută de municipalitatea Krushari, cu ocazia finalizării proiectului amintit mai sus în proporție de aproximativ 95%.  Partenerii din România au fost chemați pentru a vizita obiectivele realizate în cadrul proiectului și anume: infrastructura turistică ce deservește cetatea Zaldapa, ultimile descoperirii arheologice din cetatea Zaldapa (cele patru bazilici romane) și muzeul în aer liber (Lapidarium-ul) amenajat în curtea primăriei Krushari.

Primirea reprezentanților primăriei Hârșova a fost deosebită, gazdele din Bulgaria având pregătit un frumos program artistic. După discursurile celor doi edili parteneri în proiect, primarul de Hârșova,Viorel Ionescu și primarul de Krushari, Dobri Stefanov, a urmat un moment artistic susținut de un cor feminin autohton format din reprezentantele generației care are ca scop păstrarea vechilor obiceiuri și tradiții ale zonei, acestea cântând la sfârșitul reprezentației și o melodie populară românească, în limba română. Programul artistic s-a încheiat cu o frumoasă reprezentație a unui grup de tineri dansatori din localitate.

Cetatea Zalpada ar fi cea mai mare cetate din zona Dobrogea- Dobrich

Cetatea Zalpada din Bulgaria a fost descoperită în anul 2014, la aproximativ 5 km de localitatea Krushari. Se consideră că a fost ridicată de romani și a avut ca scop menținerea sistemului de fortificații în fața popoarelor migratoare, fiind cea mai importantă poziție strategică a imperiului roman de la nord de Balcani la început de secol IV.

Până în prezent au fost descoperite patru bazilici, într-una din ele fiind descoperit și o criptă mortuară în care se presupune că au fost așezate moaștele a trei martiri.

Ultimile estimări ale arheologilor sugerează că suprafața cetății ar fi cu mult peste 25 de hectare care sunt înconjurate de ziduri foarte solide. Cetatea a fost distrusă și abandonată definitiv ca urmare a năvălirilor triburilor barbare la sfârșitul secolului VI.

Hârșova urmează în curând să-și prezinte realizările conform proiectului

Orașul Hârșova are un uriaș potențial cultural-istoric care, din păcate nu este cunoscut și pus în valoare. Poate trece foarte ușor drept un orășel de tranzit plictisitor, fără nimic de oferit din punct de vedere turistic. Tocmai de aceea este absolut necesară revitalizarea acestui patrimoniu prin investiții atractive care să-l pună în valoare și să-l facă cunoscut publicului larg.

 Una dintre soluțiile identificate de partenerii proiectului pentru a răspunde provocării teritoriale comune privind discrepanța dintre potențialul cultural și natural al localităților și inexistența turismului este Restaurarea, Conservarea și Punerea în Valoare a Ansamblului Vasile Cotovu ca Centru Multicultural. Clădirile ce compun ansamblul,  Școala Veche și Locuința directorului, au o valoare culturală deosebită aflându-se în lista de monumente istorice a Ministerului Culturii, categoria de importanță B. Actualmente acestea sunt în stare avansată de degradare. În cadrul Centrului va fi amenajat Muzeul Carsium, care, în prezent funcționează timid într-un spațiu impropriu, extrem de mic ca suprafață, neavând niciun fel de vizibilitate turistică.

În noul muzeu vor fi expuse aproximativ 1000 de piese de mare valoare istorică, aflate în gestiunea partenerului MINAC.  Pe lângă restaurarea clădirilor de patrimoniu se va reabilita și drumul de acces către cetatea Carsium, aflat într-o stare precară. Drumul face legătura directă între Centrul Multicultural și Cetatea Carsium și este inclus în traseul turistic ce face obiectul proiectului.

Investiția este absolut necesară pentru stimularea turismului și reprezintă o modalitate sustenabilă de utilizare a patrimoniului cultural în scopul dezvoltării comunităților din zona transfrontalieră. Astfel, produsul turistic ce face obiectul proiectului capătă consistență, Centrul Multicultural Cotovu fiind unul din punctele de maxim interes din cadrul traseului turistic româno-bulgar. Prin această investiție, parteneriatul constituit la nivelul proiectului pune la dispoziția turiștilor un centru atractiv, menit să capteze și să întrețină interesul pentru bogăția istorică a zonei. 

În scopul de a îndeplini cât mai curând și cât mai bine obligațiile din proiect, primarul Hârșovei, Viorel Ionescu a declarat că va face tot ce-i posibil ca să se depășească actualele probleme birocratice și de procedură pentru a putea finaliza în timp util acest frumos proiect.

Actualitate

To Top