Actualitate

La Cumpăna se lansează proiectul „Eficientizarea sistemului de colectare a deşeurilor”

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cumpăna organizează în data de 6 septembrie 2021, evenimentul de lansare a proiectului „Eficientizare sistem de colectare deşeuri în Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa”, proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Apel nr.5, Măsura 1 – Sprijinirea activităţilor de pescuit şi  diversificarea acestora – cod 107 (în cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup Local Dobrogea Sud – FLAG Dobrogea Sud)”.

În cadrul acestui proiect, Comuna Cumpăna beneficiază de finanțare prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, respectiv prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală pentru Pescuit fiind Autoritate de Management.

Bugetul proiectului este de 1.148.851,48 lei, din care 1.089.030,61 lei reprezintă valoarea
totală eligibilă pentru finanţare prin POPAM 2014-2020, fiind valoare nerambursabilă in procent de 100%.  

Obiectivul general al acestui proiect vizează îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor publice de colectare deşeuri şi implicit îmbunătăţirea factorilor de mediu din comuna Cumpăna, localitate situată în arealul Zonei Pescăreşti aferentă FLAG Dobrogea Sud, prin aplicarea unor măsuri combinate de investiţii (achiziţia a două autospeciale pentru colectare deşeuri) cu măsuri de informare (o campanie de conştientizare).

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top