Politic

Deputatul István-János Antal, despre a 54-a Adunare Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre de la Sofia

În perioada 19 – 21 noiembrie 2019, Adunarea Națională a Republicii Bulgaria a găzduit, la Sofia, lucrările celei de-a 54-a Adunări generale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), la care au participat delegații din toate cele 12 state membre ale APCEMN: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federația Rusă, Serbia, Turcia și Ucraina.
Din partea Delegației Parlamentului României la APCEMN au participat la această sesiune plenară deputații Constantin-Cătălin Zamfira, desemnat șef al delegației pentru această acțiune, și István-János Antal, membru titular al delegației, precum și deputatul Aida-Cristina Căruceru, în calitate de membru proxi al delegației române, conform Regulamentului APCEMN.
Principalele activități care s-au desfășurat în cadrul Adunării generale a APCEMN au fost: lucrări ale Biroului și Comisiei Permanente ale APCEMN; reuniunea Grupului de lucru privind Regulamentul APCEMN; reuniuni plenare; prezentări ale rapoartelor de activitate, analizarea raportului de audit financiar aferent primului semestru al anului 2019; stabilirea calendarului de evenimente pentru anul 2020, precum și procedura de aprobare a candidaților și alegeri pentru posturile vacante de vicepreședinți ai organizației.
Tema principală de dezbatere pentru sesiunea plenară a fost ”Dimensiunea europeană a Cooperării Economice a Mării Negre – stadiul actual și perspective pentru cooperarea Uniunea Europeană – Organizația Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)” la care participanții au fost invitați să aibă intervenții.
Pe ordinea de zi a Adunării a figurat, de asemenea, aprobarea de către plen a rapoartelor și recomandărilor celor trei comisii ale organizației, după cum urmează: ”Încheierea acordurilor comerciale preferențiale în vederea eliminării dublei impozitări între statele membre ale OCEMN; Aspecte juridice și politice ale dezvoltării rutelor de transport în regiunea OCEMN”; ”Șomajul în statele membre ale OCEMN. Rolul statului în facilitarea creării de locuri de muncă”.
În marja Adunării generale, în data de 19 noiembrie 2019 în prima parte a zilei, au avut loc lucrările Grupului de lucru privind Regulamentul APCEMN, urmate de lucrări ale Comisiei permanente și ale Biroului Adunării.
Ședința Grupului de lucru privind Regulamentul APCEMN a fost prezidată de vicepreședintele APCEMN, Eldar Guliyev (Azerbaidjan). La întâlnire au participat reprezentanții tuturor delegațiilor parlamentare din cele 12 state membre ale OCEMN. Au fost discutate amendamentele delegațiilor din România și Bulgaria, însă, din cauza absenței consensului, amendamentele nu au fost adoptate.
În cadrul acestei reuniuni a participat deputatul István-János Antal, care a prezentat amendamentul depus de delegația română. Amendamentul propus stipula că «În cazul modificării numărului de state membre sau a populației unui stat membru, modificările necesare se efectuează automat în Anexele I și II din Regulamentul APCEMN, pe baza unei comunicări oficiale a Parlamentului din respectivul stat membru». În urma dezbaterilor, s-a propus ca acest amendament să fie perfectat și rediscutat la reuniuni viitoare.
La cea de-a 61-a ședință a Biroului Adunării au participat vicepreședinții APCEMN din Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Rusia și Serbia. Reuniunea a fost prezidată de Tsveta Karayancheva, președintele APCEMN și președintele Adunării Naționale a Republicii Bulgaria. Agenda Biroului a inclus: minuta celei de-a 60-a ședințe a Biroului, care a avut loc la Baku la 19 iunie 2019; proiectele de ordine de zi ale celor de-a 54-a reuniuni a Comisiei permanente, respectiv a sesiunii plenare; proiectul de program al celei de-a 54-a Adunări generale; informații privind participarea reprezentanților APCEMN la adunările internaționale din prima jumătate a anului 2020. Biroul a aprobat candidaturile pentru funcția de vicepreședinte APCEMN și a numit-o pe Milena Lubinkovic din Serbia în funcția de Secretar al Comisiei economice, comerciale, tehnologice și de mediu a APCEMN începând cu 1 martie 2020, și pe Cristina Macovei din Republica Moldova în calitate de Secretar al Comisiei culturale, de învățământ și sociale a APCEMN începând cu 1 februarie 2020. Totodată, Biroul a decis să organizeze alegerile pentru postul de Secretar general adjunct al APCEMN însărcinat cu chestiunile organizatorice în cadrul celei de-a 55-a Adunări generale care va avea loc în Georgia, în iunie 2020. S-a decis organizarea celei de-a 62-a reuniuni a Biroului în Georgia, în iunie 2020 într-o zi care să preceadă sesiunea plenară.
La lucrările Comisiei permanente a APCEMN, în ziua de 19 noiembrie a.c., a participat deputatul Constantin-Cătălin Zamfira, în calitate de șef al Delegației Parlamentului României la APCEMN la această acțiune.
La cea de-a 54-a ședință a Comisiei permanente a APCEMN au participat șefii delegațiilor parlamentare din cele 12 state membre ale OCEMN și membrii Biroului Adunării și a fost prezidată de Tsveta Karayancheva, președintele APCEMN și președintele Adunării Naționale a Republicii Bulgaria. Comisia permanentă a aprobat minuta celei de-a 53-a ședințe, a adoptat proiectul ordinii de zi a celei de-a 54-a sesiuni plenare a Adunării generale, a aprobat Raportul privind activitățile Adunării Parlamentare, a aprobat propunerile comisiilor privind temele care vor fi luate în considerare în prima jumătate a anului 2020 și a adoptat calendarul APCEMN pentru anul 2020. Membrii Comisiei permanente au luat act de informațiile privind participarea reprezentanților APCEMN la evenimentele internaționale din perioada iunie-noiembrie 2019, precum și de informațiile privind primirea contribuțiilor la bugetul Adunării pentru anul 2019. S-a decis organizarea celei de-a 55-a reuniuni a Comisiei permanente în Georgia în iunie 2020, în ziua precedentă sesiunii plenare.
Sesiunea plenară de la Sofia s-a desfășurat pe parcursul a două zile (20 și 21 noiembrie 2019), iar tema de dezbatere generală care s-a adresat tuturor parlamentelor statelor membre ale OCEMN a fost: ”Dimensiunea europeană a Cooperării Economice a Mării Negre – stadiul actual și perspective pentru cooperarea Uniunea Europeană – OCEMN”.
La această sesiune au participat delegațiile parlamentare membre ale APCEMN, reprezentantul Președinției elene a OCEMN, Secretarul general al Secretariatului internațional permanent al OCEMN, Secretarul general al Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB), directorul general al Centrului Internațional pentru Studii la Marea Neagră (ICBSS), Secretarul general al Uniunii Asociațiilor de Transport Rutier din Regiunea OCEMN (BSEC-URTA), precum și reprezentanți speciali ai OCEMN.
Totodată, la sesiunea plenară au mai participat, în calitate de observatori, reprezentanți din: Parlamentul Republicii Franceze, Consiliul Național al Republicii Slovace, Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (AIO), Conferință Parlamentară a Mării Baltice (BSPC), Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP), Uniunea Parlamentară a statelor membre ale Organizației Cooperării Islamice (PUIC), Adunarea Parlamentară a Țărilor vorbitoare de limbi turcice (TURKPA). În calitate de invitați, au participat reprezentanți ai Adunării Baltice, ai Consiliului Turcic și ai Fundației Grupului Marmara.
Pe ordinea de zi a Sesiunii plenare au fost incluse, între altele: raportarea activităților Adunării; aprobarea acreditărilor pentru noii membri ai Adunării; dezbaterea și aprobarea de către plen a rapoartelor și recomandărilor celor trei comisii de specialitate ale APCEMN; dezbaterea pe tema generală; alegeri pentru funcțiile vacante de vicepreședinți ai APCEMN; Adunarea a luat act de ocuparea funcțiilor de secretar al Comisiei culturale, de învățământ și sociale, respectiv al Comisiei economice, comerciale, tehnologice și de mediu ale APCEMN; dezbaterea unor documente de ordin financiar.
Ședința plenară a fost deschisă cu ceremonia oficială în cadrul căreia s-au adresat participanților Tsveta Karayancheva, președintele APCEMN și președintele Adunării Naționale a Republicii Bulgaria, Petar Kanev, șeful delegației bulgare la APCEMN, Dzhema Grozdanova, președintele Comisiei pentru politică externă din Adunarea Națională a Republicii Bulgaria.
În secțiunea de deschidere, au mai fost prezentate mesajele lui Boyko Borisov, Prim-ministrul Republicii Bulgaria, Rumen Radev, Președintele Republicii Bulgaria, și a lui Nikolaos Dendias, Președintele-în-exercițiu al OCEMN și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Elene. Asaf Hajiyev, Secretarul general al APCEMN s-a adresat, de asemenea, participanților.
După ceremonia de deschidere, au fost oferite medalii onorifice unor foști și actuali membri ai Adunării pentru contribuția acestora la dezvoltarea parlamentarismului în regiunea OCEMN și pentru sprijinul acordat Adunării pe parcursul activității lor.
În secțiunea dedicată Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, au mai susținut intervenții Secretarul general al Secretariatului internațional permanent al Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (BSEC PERMIS), Secretarul general al Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB), directorul general al Centrului Internațional pentru Studii la Marea Neagră (ICBSS) și Secretarul general al Uniunii Asociațiilor de Transport Rutier din Regiunea OCEMN (BSEC-URTA). Totodată, s-au adresat participanților și reprezentanții cu statut de observatori și de invitați la lucrările Adunării.
În urma voturilor exprimate de membrii Adunării la 20 noiembrie 2019, Anush Begloian (Armenia) și Simeon Kedikoglou (Grecia) au obținut mandate de vicepreședinți ai APCEMN.
A urmat dezbaterea generală cu privire la ”Dimensiunea europeană a Cooperării Economice a Mării Negre – stadiul actual și perspective pentru cooperarea Uniunea Europeană – OCEMN”, cu participarea șefilor delegațiilor naționale.
În cadrul alocuțiunii susținute pe tema generală, deputatul Constantin-Cătălin Zamfira, care a condus Delegația Parlamentului României la APCEMN la această acțiune, a subliniat că pe durata Președinției române a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al acestui an, s-a urmărit atât revitalizarea atenției acordate de către Uniunea Europeană regiunii Mării Negre, prin adoptarea Agendei maritime comune și a Agendei strategice de cercetare și inovare, cât și atragerea sprijinului instituțiilor europene pentru evenimentele dedicate Mării Negre.
Totodată, deputatul Zamfira a salutat viitoarea Președinție română în exercițiu a OCEMN pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 și a exprimat sprijinul parlamentarilor români în efortul de a consolida cooperarea regională la Marea Neagră.
În continuare, în cadrul Comisiei economice, comerciale, tehnologice și de mediu, Adunarea a adoptat Raportul și Recomandarea nr. 170/2019 – „Încheierea acordurilor comerciale preferențiale în vederea eliminării dublei impozitări între statele membre ale OCEMN”, în cadrul Comisiei juridice și pentru probleme politice, a adoptat Raportul și Recomandarea nr. 171/2019 – „Aspecte juridice și politice ale dezvoltării rutelor de transport în regiunea OCEMN”, iar în cadrul Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale au fost adoptate Raportul și Recomandarea nr. 172/2019 – ”Șomajul în statele membre ale OCEMN. Rolul statului în facilitarea creării de locuri de muncă”.
Adunarea a confirmat, de asemenea, decizia Comisiei permanente de a organiza cea de-a 55-a Adunare generală a APCEMN în Georgia, în iunie 2020. De asemenea, a confirmat că în cadrul ședințelor de primăvară ale comisiilor vor fi dezbătute următoarele teme:
• în cadrul Comisiei economice, comerciale, tehnologice și de mediu: „Dezvoltarea tehnologiilor financiare în statele membre ale OCEMN”;
• în cadrul Comisiei juridice și pentru probleme politice: „Cadrul legislativ pentru realizarea proiectelor care leagă Europa și Asia (One Belt – One Road)”;
• în cadrul Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale: „Conservarea și rolul contemporan al facilităților de asistență medicală istorice din statele membre ale OCEMN”.
Adunarea generală a adoptat bugetul APCEMN pentru anul 2020 și a aprobat componența Comisiei pentru planificare bugetară și audit (cu reprezentanți din Republica Moldova, Serbia și Turcia), care va pregăti proiectul de buget pentru anul 2021 și Raportul de audit pentru exercițiul financiar 2019.
În cadrul Sesiunii plenare a Adunării, Președinția APCEMN a fost transferată de la Adunarea Națională a Republicii Bulgaria la Parlamentul Georgiei.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top