Comisia Europeană

Cine plătește pentru ilegalitățile de la Universitatea Ovidius, domnule Rugină?

După ce am parcurs cele aproape 200 de pagini ale deja celebrului Raport al Corpului de Control al Ministerului Educaţiei Naţionale privind Universitatea Ovidius din Constanţa am înţeles de ce acest document nu a fost făcut public până în prezent, după un an şi jumătate de la întocmirea lui. Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de dureros: rectorul Sorin Rugină s-a temut că dacă va face public raportul va fi obligat de presiunea opiniei publice să ia măsuri împotriva celor vinovați. Or, se pare, el nu și-a dorit acest lucru.

Mihai Răzvan ROTARU

Citind raportul atât de bine ascuns de presă aproape doi ani, observi că nu există capitol la care Universitatea Ovidius să fi ieşit măcar rezonabil. Raportului este plin de formulări de genul „foarte grav”, „deosebit de grav”, „ilegal” etc. Anchetatorii au găsit nereguli legate de organizarea concursurilor de admitere, transferurile studenţilor, plata unor profesori, suspiciuni de plagiat în legătură cu lucrările ştiinţifice ale unor cadre universitare, trafic de influenţă, contracte ilegale cu terţi, cheltuirea preferenţială a banilor universităţii şi multe altele, pe care le vom dezvolta pe rând în articole ulterioare.

Conform Raportului, cele mai multe dintre probleme trebuiau soluţionate în termen de 30 de zile, iar conducerea universităţii avea obligaţia să sesizeze organele competente pentru cercetarea unor faptele de natură penală!

Tematica controlului

1. Soluționarea aspectelor sesizate în diverse petiții
2. Respectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere la studii universitare
3. Evidența studenţilor
4. Capacitatea maximă de şcolarizare
5. Mobilitatea studenţilor străini
6. Activitatea de selecţie, evidenţă şi de promovare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
7. Exercitarea funcțiilor manageriale
8. Constituirea şi utilizarea fondurilor publice
9. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor bugetare
10. Activitatea de achiziţii publice
11. Evidența și gestiunea patrimoniului

Concluzii foarte dure: reorganizarea universității și plângeri penale

După un control amănunțit ce a durat aproape o lună și care a vizat activitatea universității în perioada 2009-2013, trecând peste situațiile în care, din diverse motive, anchetatorii nu au primit documentele solicitate (!), comisia a formulat următoarele concluzii:

1. Monitorizarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a Universităţii Ovidius din Constanţa (UOC), pentru o perioadă de trei ani, în scopul asigurarii respectării reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, management financiar, etica universitară, asigurarea calităţii în învăţământul superior
2. MEN recomandă reorganizarea instituţiei de învăţământ superior. În acest context, UOC va solicita reevaluarea conform prevederilor legale a tuturor programelor de studii universitare ce se desfăşoară în cadrul acesteia în termen de 6 luni de la data primirii raportului de control
3. Toate dosarele de concurs ale cadrelor didactice care au ocupat posturi prin concurs începând cu anul 2012 por fi verificate de către CNATDCU, în termen de un an de la data primirii raportului de control
4. a)Constituirea unei comisii formate din specialişti din cadrul MEN și cadre didactice de limba română din centre universitare din ţară, în vederea monitorizării pe o perioadă de 3 ani a modului de eliberare a certificatelor de limba română de către UOC
b)În baza raportului întocmit de către comisia de specialişti din cadrul MEN se va lua decizia privind menţinerea avizului de funcţionare a Centrului de atestare a competenţelor de limba română şi limbi străine din cadrul UOC. Termen, un an de la data primirii raportului de control
5. Comisia de control constată că articolul 67 alineatul 6) și articolul 90 alineatul 1) din Carta Universitară a UOC sunt contrare prevederilor legale în vigoare. Senatul universităţii va reanaliza Carta Universitară și o va transmite la MEN pentru avizare, în termen de 3 luni de la data primirii raportului de control
6. Metodologie de admitere şi de finalizare a studiilor se vor întocmi în concordanţă cu ordinul de admitere şi finalizare a studiilor elaborate de către MEN şi se vor transmite pentru verificare şi avizare la Direcţia Generală de Învățământ Superior timp de 3 ani de la data primirii raportului de control
7. Propunem transmiterea Raportului de ontrol către ARACIS, în vederea verificării aspectelor semnalate în procesul de acreditare instituţională și acreditare/autorizare provizorie de funcţionare a programelor de studii din cadrul UOC
8. UOC va analiza aspectele semnalate și va înainta raportul de control organelor abilitate ale statului pentru aspectele constatate care depășesc competentele echipei de control a MEN. conducerea UOC va acţiona pentru soluţionarea problemelor semnalate, urmând a informa în scris în termen de maxim 45 de zile de la primirea raportului Corpului de Control din cadrul MEN asupra stadiului de rezolvare a acestora.

După primirea acestui raport, pe care cred că nu greșim dacă îl numim devastator pentru imaginea Universității Ovidius, în loc să îi tragă la răspundere pe cei vinovați, rectorul Rugină preferă să ascundă gunoiul sub preș, folosindu-se de eufemisme. Iată ce declara Rugină pentru ziarul Info Sud Est pe 23 iunie 2014, despre raportul Corpului de Control: „L-am primit, este consistent, necesită o analiză atentă și responsabilă, pe care trebuie s-o facă conducerea universității. Recomandările MEN vizează viitorul imediat, dar și pe termen lung al universității. În prima conferință de presă pe care o vom organiza, veți primi detaliile cuvenite”.
Bineînțeles că aceste detalii nu au fost oferite niciodată, raportul ieșind la iveală, pe surse, abia zilele acestea. (sursa foto sorinrugina.ro)

Vom reveni!

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top