Fără categorie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 14 iunie 2010

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 14 iunie 2010
Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 14 iunie 2010

Pregătirea participării la Consiliul European din 17 iunie şi discutarea celor mai recente iniţiative ale Comisiei Europene s-au aflat pe agenda reuniunii de coordonare din data de 14 iunie, desfăşurată la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE).

Tema dominantă a apropiatei reuniuni a Consiliului European va fi situaţia economică a Uniunii Europene. În baza discuţiilor anterioare ale Consiliului European (martie), dar si a dezbaterilor la nivelul grupului Van Rompuy, liderii vor andosa decizii care vor consolida guvernanţa economică europeană. Un alt punct important pe agendă va fi Strategia UE 2020, liderii europeni urmând să ia deciziile finale necesare aprobării acestui document care stabileşte coordonatele dezvoltării economice şi sociale a Uniunii Europene în următorii 10 ani.

La data de 9 iunie, Comisia Europeană a prezentat noua sa viziune privind viitorul învăţământului profesional şi al formării profesionale. Învăţământul profesional şi formarea profe…

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 14 iunie 2010

Pregătirea participării la Consiliul European din 17 iunie şi discutarea celor mai recente iniţiative ale Comisiei Europene s-au aflat pe agenda reuniunii de coordonare din data de 14 iunie, desfăşurată la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE).

Tema dominantă a apropiatei reuniuni a Consiliului European va fi situaţia economică a Uniunii Europene. În baza discuţiilor anterioare ale Consiliului European (martie), dar si a dezbaterilor la nivelul grupului Van Rompuy, liderii vor andosa decizii care vor consolida guvernanţa economică europeană. Un alt punct important pe agendă va fi Strategia UE 2020, liderii europeni urmând să ia deciziile finale necesare aprobării acestui document care stabileşte coordonatele dezvoltării economice şi sociale a Uniunii Europene în următorii 10 ani.

La data de 9 iunie, Comisia Europeană a prezentat noua sa viziune privind viitorul învăţământului profesional şi al formării profesionale. Învăţământul profesional şi formarea profesională sunt opţiunile alese, în medie, de aproximativ 50% dintre elevii din învăţământul secundar superior. Totuşi, acest sector necesită o modernizare pentru a fi transformat într-o opţiune mai atractivă şi mai de calitate, astfel încât să le ofere tinerilor competenţele adecvate pentru a găsi un loc de muncă potrivit şi adulţilor o oportunitate de a-şi ameliora competenţele în cursul vieţii lor active. În consecinţă, Comisia doreşte să încurajeze mai multe persoane să urmeze învăţământul profesional, să amelioreze calitatea ofertei de formări şi să faciliteze mobilitatea între locuri de muncă şi ţări. Se preconizează ca miniştrii din UE să discute şi adopte planul în al doilea semestru al anului în curs.

Planul Comisiei se bazează pe obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii şi va fi legat, de asemenea, de viitoarea iniţiativă „Tineretul în mişcare”, care va sprijini extinderea oportunităţilor de învăţare şi mobilitate pentru toţi tinerii.

Textul integral al comunicării -click aici

Rezumat pentru cetăţeni – click aici

 

Pentru implementarea eficientă a Directivei privind energia din surse regenerabile, un alt obiectiv al Comisiei Europene îl constituie susţinerea producţiei industriale, în acest sens guvernele Statelor Membre  şi ONG-urile fiind încurajate să elaboreze sisteme de certificare pentru toate tipurile de biocarburanţi, inclusiv pentru cei importaţi în UE. Comisia a stabilit, de asemenea, caracteristicile pe care trebuie să le aibă aceste sisteme pentru a beneficia de recunoaşterea sa. Astfel se va contribui la implementarea cerinţelor UE conform cărora biocarburanţii trebuie să asigure reduceri substanţiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră şi nu trebuie să provină din păduri, zone umede sau arii naturale protejate. Regulile pentru sistemele de certificare reprezintă o parte a unui set de linii directoare care explică modul în care trebuie implementată Directiva privind energia din surse regenerabile, care intră în vigoare în decembrie 2010.

Documentele sunt accesibile pe site-ul – click aici

Comisia Europeană a lansat şi o consultare publică cu privire la aplicarea pachetului pe care l-a adoptat în 2005 cu privire la serviciile de interes economic general (SIEG). Pachetul este destinat să clarifice în ce condiţii finanţarea acordată de către stat pentru SIEG poate fi considerată ajutor de stat compatibil.

Politica în domeniul concurenţei nu se aplică tuturor serviciilor de interes general, ci doar acelora care sunt de natură economică, adică serviciilor de interes economic general. Legislaţia UE defineşte activitatea economică drept o activitate care constă din furnizarea de bunuri şi/sau servicii pe o piaţă dată, de exemplu în domeniul radiodifuziunii, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale.

      Comisia a publicat la data de 10 iunie rapoartele primite de la Statele Membre privind aplicarea normelor, precum şi un chestionar destinat furnizorilor de servicii publice, utilizatorilor serviciilor publice, cetăţenilor şi altor părţi interesate. Rezultatele acestei consultări publice vor servi ca bază pentru evaluarea pachetului 2005 şi pentru propunerea unor eventuale îmbunătăţiri.

Consultarea este disponibilă la adresa – click aici .

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top