Fără categorie

Clarificări şi reguli pentru piaţa instrumentelor derivate

Legislaţia europeană privind tranzacţiile cu instrumente derivate trebuie clarificată şi consolidată, pentru a reduce speculaţiile şi pentru asigura că cele mai multe instrumente derivate sunt tranzacţionate utilizând metode transparente şi standardizate, susţine Parlamentul într-o rezoluţie adoptată marţi. Textul propune de asemenea modalităţi de reglementare a tranzacţiilor swap-uri pe credit de risc şi de reducere a obligaţiilor de natură reglementară care revin utilizatorilor finali.

În contextul crizei financiare din Grecia şi al criticilor privind modalităţile netransparente în care sunt tranzacţionate, instrumentele derivate sunt în prezent supravegheate la nivel naţional, european, cât şi în cadrul G20. Rezoluţia PE a fost adoptată cu câteva săptămâni înainte de publicarea de către Comisie a propunerilor legislative privind reglementarea tranzacţiilor cu instrumente derivate.

Mai multă transparenţă, dar şi reguli mai stricte

Rezoluţia propusă susţine ab…

Legislaţia europeană privind tranzacţiile cu instrumente derivate trebuie clarificată şi consolidată, pentru a reduce speculaţiile şi pentru asigura că cele mai multe instrumente derivate sunt tranzacţionate utilizând metode transparente şi standardizate, susţine Parlamentul într-o rezoluţie adoptată marţi. Textul propune de asemenea modalităţi de reglementare a tranzacţiilor swap-uri pe credit de risc şi de reducere a obligaţiilor de natură reglementară care revin utilizatorilor finali.

În contextul crizei financiare din Grecia şi al criticilor privind modalităţile netransparente în care sunt tranzacţionate, instrumentele derivate sunt în prezent supravegheate la nivel naţional, european, cât şi în cadrul G20. Rezoluţia PE a fost adoptată cu câteva săptămâni înainte de publicarea de către Comisie a propunerilor legislative privind reglementarea tranzacţiilor cu instrumente derivate.

Mai multă transparenţă, dar şi reguli mai stricte

Rezoluţia propusă susţine abandonarea „opiniei preponderente că pentru instrumentele derivate nu sunt necesare reglementări suplimentare, în special deoarece ele sunt utilizate de experţi şi specialişti”. În schimb, solicită o reglementare mai strictă pentru a evita ca utilizatorii neexperimentaţi şi speculanţii să creeze niveluri de risc foarte ridicate.

Viitoarea reglementare a instrumentelor derivate ar trebui să cuprindă normele referitoare la interzicerea tranzacţiilor pur speculative cu produse de bază şi produse agricole. Deputaţii consideră că ar trebui de asemenea să fie luată în considerare stabilirea unor marje stricte ale poziţiilor, în special în ceea ce priveşte impactul lor posibil asupra preţurilor produselor de bază şi asupra certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru a reduce speculaţiile şi pentru a ajuta aceste pieţe să funcţioneze în mod transparent.

Reducerea factorilor de risc

O solicitare majoră a rezoluţiei este crearea de standarde de reglementare pentru a asigura că CPC-urile (casele de compensare a contrapartidelor centrale) rămân rezistente faţă de o gamă mai largă de riscuri. Parlamentul solicită de asemenea norme clare de comportament şi standarde necesare obligatorii în ceea ce priveşte crearea CPC-urilor (gradul de implicare a utilizatorilor), procedurile de luare a deciziilor şi sistemele de gestionare a riscurilor CPC-urilor.

Rezoluţia subliniază faptul că CPC-urile nu trebuie să fie sprijinite în totalitate de utilizatori, iar sistemele acestora de gestionare a riscurilor nu trebuie să fie în concurenţă. Participanţii cheie de pe piaţă nu ar trebui să aibă o influenţă dominantă asupra guvernării şi gestionării riscurilor în cazul CPC-urilor.

Parlamentul European solicită o reglementare mai redusă a instrumentelor derivate extrabursiere, dacă sunt gestionate de societăţi, recunoscând faptul că societăţile pot avea nevoie de instrumente derivate adaptate nevoilor individuale, pentru a se sigura împotriva riscurilor specifice. Deşi mai tolerant în ceea ce priveşte contractele bilaterale cu astfel de instrumente derivate, Parlamentul solicită ca oricare poziţie derivată, fie luată de instituţii financiare sau nefinanciare, situată deasupra unui anumit prag, care urmează să fie specificată de AEVMP, să fie compensată central de un CPC.

Swap-urile pe risc de credit

În textul rezoluţiei se solicită interzicerea tranzacţiilor swap de datorie publică, ca protecţia CDS (swap-uri pe riscul de credit) să fie plătibilă doar dacă există dovada unei expuneri la obligaţiuni de bază şi se insistă ca CDS-urile să fie prelucrate prin intermediul unui CPC european.

În final, rezoluţia Parlamentului European subliniază lipsa majoră de informaţii cu privire la rolul pe care l-au avut swap-urile pe riscul de credit în unele state din zona euro şi solicită garanţii solide privind accesul la informaţii mai largi şi consolidarea supravegherii.

Rezoluţia a fost adoptată prin vot liber, cu ridicarea mâinilor.

Ce va urma?

În septembrie, Comisia va propune un text legislativ referitor la instrumentele derivate. Parlamentul European şi Consiliul vor lucra împreună în acest domeniu, cele două instituţii fiind co-decidenţi.

SURSA: PARLAMENTUL EUROPEAN

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top