Fără categorie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 13 septembrie 2010

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, desfăşurată, luni, 13 septembrie, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), a abordat o serie de iniţiative recente ale Comisiei Europene, cele mai importante fiind crearea grupului operativ privind romii, lansarea consultărilor publice referitoare la viitoarele opţiuni de politică ale UE în domeniul biodiversităţii şi reutilizarea datelor din sectorul public.

1. Comisia Europeană a creat în data de 7 septembrie un grup operativ privind romii care să evalueze utilizarea de către statele membre a fondurilor Uniunii Europene (UE). Propunerea a făcut parte din raportul privind situaţia romilor în Franţa şi în Europa, elaborat de Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar european pentru Justiţie, drepturi fundamentale și cetăţenie, László Andor, comisarul european pentru Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, şi Cecilia Malmström, comisarul european pentru Afaceri…

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, desfăşurată, luni, 13 septembrie, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), a abordat o serie de iniţiative recente ale Comisiei Europene, cele mai importante fiind crearea grupului operativ privind romii, lansarea consultărilor publice referitoare la viitoarele opţiuni de politică ale UE în domeniul biodiversităţii şi reutilizarea datelor din sectorul public.

1. Comisia Europeană a creat în data de 7 septembrie un grup operativ privind romii care să evalueze utilizarea de către statele membre a fondurilor Uniunii Europene (UE). Propunerea a făcut parte din raportul privind situaţia romilor în Franţa şi în Europa, elaborat de Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar european pentru Justiţie, drepturi fundamentale și cetăţenie, László Andor, comisarul european pentru Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, şi Cecilia Malmström, comisarul european pentru Afaceri interne.

Grupul operativ va analiza modul în care statele membre dau curs comunicării Comisiei din 7 aprilie, în care se solicita dezvoltarea unor programe concrete care să sprijine integrarea romilor. Grupul operativ va evalua utilizarea de către statele membre a fondurilor UE pentru integrarea romilor şi va identifica modalităţi de îmbunătăţire a eficacităţii fondurilor. Primele constatări ale grupului operativ vor fi prezentate Colegiului comisarilor până la sfârşitul anului. Comisia va informa periodic Parlamentul European şi Consiliul cu privire la constatările grupului operativ.

Această iniţiativă apare în contextul în care instituţiile UE au pus la dispoziţie o finanţare substanţială din fondurile UE pentru a sprijini şi completa acţiunile statelor membre privind integrarea romilor. Un număr de 12 state membre (Republica Cehă, Spania, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia) dispun de programe de sprijin care vizează romii (printre alte grupuri vulnerabile), cu un buget total de 17,5 miliarde EUR, inclusiv 13,3 miliarde EUR din Fondul Social European (FSE), ceea ce reprezintă 27% din bugetul total al FSE care le este alocat.

De asemenea, începând cu luna mai 2010, în urma propunerii Comisiei de modificare a unui Regulament, statele membre pot utiliza în prezent fondurile europene de dezvoltare regională pentru a sprijini grupurile vulnerabile, cum sunt romii, în domeniul locuinţelor.

Comisia a invitat viitoarele preşedinţii ale Consiliului să răspundă priorităţilor identificate în foaia de parcurs convenită în luna iunie 2010 de către Platforma europeană pentru incluziunea romilor.

Site-ul platformei pentru incluziunea romilor este următorul:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=ro

2. Comisia Europeană a lansat o consultare on-line pentru a colecta opinii de la o gamă largă de părţi interesate cu privire la opţiunile de politică pentru strategia UE post-2010 în domeniul biodiversităţii. Se doresc opinii din partea cetăţenilor, administraţiilor publice, agenţilor economici şi societăţii civile, privind aspecte precum carenţele politicii actuale în domeniul biodiversităţii, noua abordare pe care o propune Comisia, agricultura şi biodiversitatea, economia biodiversităţii şi guvernanţa biodiversităţii în UE şi în afara acesteia.

În martie 2010, Consiliul Uniunii Europene şi-a dat acordul în ceea ce priveşte o viziune pentru perioada post-2010, precum şi un nou obiectiv pentru 2020 privind biodiversitatea. Noul obiectiv vizează „stoparea pierderii biodiversităţii şi deteriorării serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 şi recuperarea lor în măsura în care acest lucru este realizabil, prin creşterea contribuţiei UE la combaterea pierderii biodiversităţii la nivel mondial”.

Consiliul a solicitat Comisiei să elaboreze o strategie completă axată pe un set limitat de obiective secundare măsurabile pentru diferite ecosisteme, pe cauzele majore ale pierderii biodiversităţii şi pe măsuri de combatere.

Consultarea publică are ca scop sondarea opiniilor cu privire la diversele opţiuni de politică disponibile pentru rafinarea noii strategii şi la paşii necesari pentru a se asigura obţinerea rezultatelor dorite. Chestionarul cuprinde în special întrebări referitoare la domeniile în care legislaţia actuală a UE este percepută ca fiind inadecvată sau necesitând consolidare, precum şi la opţiunile pentru ameliorarea integrării în alte domenii a politicii privind biodiversitatea.

Consultarea se încheie la 22 octombrie 2010.

Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm

3. Tot Comisia Europeană a lansat, în data de 9 septembrie, o consultare publică cu privire la Directiva UE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (ISP). Această categorie include date generate de organismele din sectorul public – de exemplu, hărţi, informaţii din trafic, informaţii meteorologice, juridice, financiare şi economice – care pot fi reutilizate de oricine pentru realizarea de produse inovatoare, cum ar fi sistemele de navigaţie pentru autovehicule, previziunile meteorologice şi aplicaţiile pentru accesarea informaţiilor despre călătorii, care pot fi descărcate pe smartphone-uri.

Această consultare survine în contextul analizei aplicării Directivei UE privind informaţiile din sectorul public, adoptată la 17 noiembrie 2003. Ea reglementează comportamentul organismelor din sectorul public participante la piaţa reutilizării datelor publice şi încurajează statele membre să adopte politici proactive în materie de reutilizare a ISP. Directiva a contribuit la eliminarea unor obstacole din calea reutilizării, printre care poziţiile de monopol ale organismelor din sectorul public sau lipsa transparenţei pe piaţa reutilizării datelor publice.

În 2009, Comisia a analizat modul de aplicare a normelor UE în materie de ISP. S-a confirmat cu acest prilej faptul că reutilizarea ISP se află în creştere, facilitată de măsurile luate în acest scop de statele membre şi de organismele din sectorul public. Directiva din 2003 a avut un impact pozitiv în mai multe domenii, cum ar fi geografia şi meteorologia.

Comisia a concluzionat totuşi că Directiva din 2003, în forma sa actuală, nu şi-a atins încă scopul pe deplin şi a decis să procedeze la o nouă revizuire, cel târziu în 2012, când va dispune de mai multe date referitoare la impactul, efectele şi aplicarea normelor UE privind informaţiile din sectorul public. Această revizuire reprezintă una dintre principalele acţiuni din cadrul Agendei digitale pentru Europa. Rezultatele consultării vor fi luate în considerare în acest context.

Consultarea se va desfăşura până la data de 30 noiembrie 2010.

Consultarea privind directiva ISP este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top