Fără categorie

O piaţă europeană a instrumentelor financiare derivate mai sigură şi mai transparentă

Bruxelles, 15 septembrie 2010

În cadrul acţiunilor pe care le întreprinde pentru a crea un sistemş financiar mai solid, Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere de regulament care vizează creşterea siguranţei şi transparenței pieţei instrumentelor financiare derivate negociate pe pieţe nereglementate (over‑the‑counter OTC). În acest proiect de regulament, Comisia propune ca informaţiile privind contractele cu instrumente financiare derivate OTC să fie raportate către aşa-numitele registre centrale de tranzacţii şi să poată fi accesate de către autorităţile de supraveghere. De asemenea, toţi ceilalţi participanţi la operaţiunile de pe piaţă vor avea, la rândul lor, acces la mai multe informaţii. Comisia mai propune şi compensarea prin intermediul contrapartidelor centrale (CPC) a contractelor standard cu instrumente financiare derivate OTC. Acest procedeu va reduce riscul de credit al contrapartidei, altfel spus riscul ca o parte la contract să intre în incapacitate de plat…

Bruxelles, 15 septembrie 2010

În cadrul acţiunilor pe care le întreprinde pentru a crea un sistemş financiar mai solid, Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere de regulament care vizează creşterea siguranţei şi transparenței pieţei instrumentelor financiare derivate negociate pe pieţe nereglementate (over‑the‑counter OTC). În acest proiect de regulament, Comisia propune ca informaţiile privind contractele cu instrumente financiare derivate OTC să fie raportate către aşa-numitele registre centrale de tranzacţii şi să poată fi accesate de către autorităţile de supraveghere. De asemenea, toţi ceilalţi participanţi la operaţiunile de pe piaţă vor avea, la rândul lor, acces la mai multe informaţii. Comisia mai propune şi compensarea prin intermediul contrapartidelor centrale (CPC) a contractelor standard cu instrumente financiare derivate OTC. Acest procedeu va reduce riscul de credit al contrapartidei, altfel spus riscul ca o parte la contract să intre în incapacitate de plată. Propunerea Comisiei este în totalitate în spiritul angajamentelor asumate de UE în cadrul G20 şi al abordării adoptate de Statele Unite. Următorul pas este analizarea propunerii de către Parlamentul European şi de către statele membre ale UE. După adoptare, regulamentul se va aplica de la sfârşitul anului 2012.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a subliniat în legătură cu acest subiect: „Piețele financiare nu își mai pot permite să arate ca în vestul sălbatic. Instrumentele financiare derivate OTC au un impact considerabil asupra economiei reale, de la creditele ipotecare la prețurile alimentelor. Lipsa unui cadru de reglementare pentru instrumentele financiare derivate OTC a contribuit la declanșarea crizei financiare, cu consecințele dezastruoase pe care le resimțim cu toții. Astăzi, propunem reguli care vor aduce mai multă transparență și mai multă responsabilitate pe piețele instrumentelor derivate. Astfel vom ști cine ce face și cine ce datorează, și cui anume. În același timp, vom lua măsuri pentru a evita cazurile în care incapacitatea de plată a unei entități individuale destabilizează un întreg sistem financiar, așa cum s-a întâmplat în situația colapsului Lehman”.

Principalele elemente ale propunerii:

Mai multă transparență: În prezent, raportarea contractelor cu instrumente financiare derivate OTC nu este obligatorie. Ca urmare, inițiatorii politicilor, entitățile de reglementare, dar și participanții la operațiunile de pe piață nu au o imagine clară a activităților din acest sector. Propunerea Comisiei instituie obligația ca tranzacțiile cu instrumente financiare derivate OTC din UE să fie înregistrate în baze de date centrale, numite registre centrale de tranzacții. Autoritățile de reglementare din UE vor avea acces la aceste registre centrale și astfel vor putea avea o mai bună imagine de ansamblu cu privire la datoriile fiecărei entități și la beneficiarii acestor datorii și vor putea detecta din timp eventualele probleme, cum ar fi acumulările de riscuri.

În paralel, nou-înființata Autoritate europeană pentru valori mobiliare și piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA) va răspunde de supravegherea registrelor centrale de tranzacții și de autorizarea sau retragerea înregistrării acestora. De asemenea, registrele centrale de tranzacții vor avea obligația de a publica pozițiile agregate pe tipuri de instrumente financiare derivate pentru ca toți participanții la operațiunile de pe piață să aibă o imagine de ansamblu mai clară cu privire la piața instrumentelor derivate OTC.

Mai multă siguranță – reducerea riscurilor contrapartidei: În situația actuală, participanții la tranzacții cu instrumente derivate OTC nu diminuează suficient de mult riscul de credit al contrapartidei, cu alte cuvinte riscul de a înregistra pierderi ca urmare a faptului că o parte nu efectuează plățile necesare la scadență. Conform propunerii Comisiei, instrumentele derivate OTC standardizate (și anume cele care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate predefinite, cum ar fi un grad ridicat de lichiditate) vor trebui să fie compensate prin contrapartide centrale (CPC). CPC sunt entități care intervin între contrapartidele la o tranzacție, devenind astfel „cumpărător pentru toți vânzătorii” și „vânzător pentru toți cumpărătorii”. Prin această măsură se vor evita situații de tipul celor în care colapsul unui participant la operațiunile de pe piață determină colapsul altor participanți, propagând astfel riscul la nivelul întregului sistem financiar. În cazul în care un contract nu îndeplinește criteriile de eligibilitate și, prin urmare, nu este compensat prin CPC, trebuie să se aplice alte tehnici de management al riscului (cum ar fi obligația de a deține mai mult capital). Deoarece CPC vor prelua riscuri suplimentare, ele vor face obiectul unor cerințe de management stricte și al unor reguli organizaționale și prudențiale armonizate, care să le ofere siguranță. Printre acestea se numără normele în materie de guvernanță, controalele de audit, cerințele de capital mai stricte etc.

Mai multă siguranță – reducerea riscului operațional: Piața instrumentelor financiare derivate OTC permite un grad ridicat de flexibilitate în stabilirea termenilor economici și juridici ai contractelor. Ca urmare, pe piață există numeroase contracte complexe, special adaptate, care necesită în continuare multă intervenție manuală în diverse etape de procesare. În acest fel crește riscul operațional, altfel spus riscul de a se înregistra pierderi în urma unor erori umane, de exemplu. Propunerea Comisiei impune participanților la operațiunile de pe piață obligația de a măsura, monitoriza și diminua acest risc, de exemplu prin utilizarea mijloacelor electronice pentru confirmarea termenilor contractelor cu instrumente financiare derivate OTC.

Domeniul de aplicare:Propunerea se aplică tuturor tipurilor de instrumente financiare derivate OTC. Se aplică atât firmelor financiare care utilizează instrumente derivate OTC, cât și firmelor nefinanciare care dețin poziții importante pe instrumente derivate OTC. De asemenea, propunerea se aplică în cazul CPC și al registrelor centrale de tranzacții. Pe de altă parte, însă, firmele nefinanciare (cum ar fi fabricanții) care utilizează instrumentele derivate OTC pentru a-și diminua riscurile care decurg din activitățile lor principale (de exemplu, hedging-ul comercial utilizat pentru a proteja împotriva variațiilor cursului de schimb) sunt scutite de cerințele de compensare prin CPC.

Context

Un instrument financiar derivat este un contract încheiat între două părți cu privire la valoarea viitoare sau statutul activului aflat la baza sa (de exemplu, evoluția ratelor dobânzii, evoluția unei valute sau posibilitatea ca un debitor să intre în faliment). Un instrument financiar derivat OTC este un instrument derivat care nu se tranzacționează la bursă, ci se negociază privat între două contrapartide. În ultimul deceniu, utilizarea instrumentelor derivate a crescut exponențial, iar tranzacțiile OTC au contribuit cel mai mult la această creștere.

În 2009, la sfârșitul lunii decembrie, valoarea noțională a pieței instrumentelor derivate OTC se ridica la aproximativ 615 trilioane de dolari, cu 12% mai mare față de sfârșitul anului 2008, dar cu 10% mai mică față de nivelul maxim atins în iunie 2008.

Cvasicolapsul Bear Sterns în martie 2008, falimentul Lehman Brothers la 15 septembrie 2008 și salvarea AIG la 16 septembrie au fost primele cazuri care au atras atenția asupra deficiențelor de funcționare a pieței instrumentelor financiare derivate OTC, piețe pe care se tranzacționează 80% dintre instrumentele financiare derivate. În comunicarea sa privind redresarea economiei europene din martie 2009, Comisia Europeană s-a angajat ca, pe baza unui raport privind instrumentele financiare derivate și alte produse structurate complexe, să adopte inițiative pentru creșterea transparenței și pentru a oferi soluții la problemele legate de stabilitatea financiară.

Pentru mai multe informații – click aici

SURSA: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top