Actualitate

Primăria Negru Vodă – Anunț Atribuire

Primăria Negru Vodă, județul Constanța, anunță vânzarea prin licitație publică cu oferte în plic închis, a următoarelor bunuri imobile:

  • Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr.105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, conform OUG 57/2019 și HCL nr. 56 din 29.05.2023
  • Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, , conform OUG 57/2019 și HCL nr. 57 din 29.05.2023

1) Informații generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

U.A.T. oraș Negru Vodă adresa sediu: Negru Vodă, strada Şos. Mangaliei, nr. 13, telefon/fax 0241780195/ 0241780948, cod fiscal 6398763, E-mail: [email protected];

2) Data publicării anunțului de vânzare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 11.08.2023;

3) Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare preț ofertat:

Cel mai mare preț ofertat

4) Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile:

Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr.105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, conform OUG 57/2019 și HCL nr. 56 din 29.05.2023 – 1 ofertă primită, 1 ofertă declarată- valabilă;

Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, , conform OUG 57/2019 și HCL nr. 57 din 29.05.2023 – 1 ofertă primită, 1 ofertă declarată- valabilă.

5) Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare:

Corbu Elena – Strada Șoseaua Mangaliei, nr. 56, Negru Vodă, jud. Constanța

Corbu Paraschiva – Strada Morii nr. 2 Negru Vodă, jud. Constanța

6) Tipul contractului: Contract de vânzare-cumpărare;

7) Preţul vânzării;

Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, cu o ofertă constând în 47,5 lei/mp, rezultând o valoare totală de 36.527,50 lei , inclusiv TVA ;

Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr. 105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, cu o ofertă constând în 47,5 lei/mp, rezultând o valoare totală de 46.075,00 lei , inclusiv TVA .

8) Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Strada Traian, nr.3, cod poștal 900743, jud. Constanța, telefon: 0241-617183, fax: 0241-617413/ 0241-582563, E-mail: [email protected];

9) Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 14.09.2023;

10) Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.09.2023.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top