Actualitate

Primăria Cernavodă – Precizări legate de Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Liceului Teoretic Anghel Saligny  Cernavodă

Având în vedere discuțiile apărute în mediul online referitoare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Liceului Teoretic Anghel Saligny  Cernavodă asupra bunului imobil înscris în cartea Funciară nr. 105700- Cernavodă, aparținând domeniului public al orașului Cernavodă, Administrația Publică Locală face următoarele precizări:

Prin adresa nr.2231/04.04.2023 transmisă instituției noastre de către conducerea Liceului Teoretic Anghel Saligny ne-a fost comunicat faptul că se află în procedura de acreditare la Agenția Română  de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și au solicitat încheierea unui contract de administrare în conformitate cu Legea Educației pentru a  putea îndeplini una dintre cerințele actelor normative în vigoare – dovada spațiului folosit ce se va face printr-o evaluare în teren făcută de către reprezentanții acestei agenții  precum și prin prezentarea dovezii deținerii legitime a spațiului.

Neacreditarea la ARACIP conduce la ridicarea autorizării de funcționare provizorie a  Liceului Teoretic Anghel Saligny – mai exact, Inspectoratul Județean Școlar nu va mai repartiza/aviza planul de școlarizare pentru clasele a IX-a ale Liceul Teoretic ceea ce poate duce chiar la desființarea acestuia.

În acest moment,  Liceul Teoretic Anghel Saligny  Cernavodă își desfășoară activitatea didactică în 8 clase dintre care 7 clase simple și un laborator de informatică pentru 11 clase de elevi ce aparțin ciclului liceal. De menționat este faptul că orele se desfășoară în 2 schimburi din cauza numărului insuficient de săli de curs.

Liceul Tehnologic funcționează cu un număr de 19 săli de curs în Corpul A dintre care 14 clase simple și 5 laboratoare  iar în  Corpul B cu 5 clase dintre care un laborator. Rezultă un total de 24 de săli de curs la care se adaugă atelierele de pregătire profesională pentru efectivele de elevi formate din 13 clase de învățământ liceal, 5 clase de învățământ profesional și o clasă de seral.

–       Potrivit Art.112 din Legea nr 1/2011 a Educației Naționale republicată, terenurile și clădirile unităților de învățământ de stat fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către
consiliile locale, iar unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică.
–       Conform prevederilor Art. 300 alin. (2) și (3) din Codul Administrativ, bunurile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în administrare iar titularul acestui drept are obligația de a înscrie în cartea funciară dreptul de administrare.

În urma acestui proiect de hotărâre Liceul Tehnologic rămâne cu același număr de clase, respectiv 24, cu specificația că cele 4 clase simple din Corpul B le vor fi înlocuite cu 4 clase în Corpul C. Mutarea nu se va materializa până la finalizarea lucrărilor de reabilitare interioară  din  Corpul C. Laboratorul de chimie organizat în corpul B  rămâne în continuare la dispoziția Liceul Tehnologic Axiopolis iar sala de festivități va fi folosită în continuare de ambele licee ca și până acum.

În viitorul apropiat va fi inițiat un proiect de hotărâre pentru constituirea dreptului de administrare a corpurilor A, C și a clădirii Atelier  în favoarea Liceul Tehnologic.

Decizia acestei împărțiri pe corpuri a fost luată pentru respectarea prevederilor art.299, alin. (1)  coroborat cu prevederile art.300, alin.(3) , din Codul administrativ,  care stipulează că în conținutul actului de administrare ce face obiectul dării în administrare sunt obligatorii datele de identificare ale bunului și valoarea de inventar.

 Având în vedere cele expuse, menționăm că Autoritatea Publică Locală acționează în mod legal și în beneficiul tuturor elevilor orașului și consideră acuzele conducerii Liceului Tehnologic nefondate și de natură a instiga elevii, cadrele didactice și părinții unii împotriva altora dar și împotriva autorității publice.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top