Comisia Europeană

EXCLUSIV: La Universitatea Ovidius s-a organizat, ilegal, a treia admitere!

După primirea Raportului Corpului de Control al Ministerului Educației, în anul 2014, membrii Senatului Universității Ovidius au fost „sfătuiți” să semneze o clauză de confidențialitate, care le interzice să facă publice informații din instituția de învățământ pe care o reprezintă, în încercarea conducerii de a ține nenumăratele probleme departe de ochii publicului. Cu toate acestea, redacția Dezvăluiri a intrat în posesia unor dovezi ale unor ilegalități petrecute în trecut la examenele de admitere.

Un articol de Călin GAVRILAȘ, Mihai Răzvan ROTARU

 În acest articol ne vom referi la examenul de admitere din anul 2011, de la Facultatea de Farmacie. Menționăm că problemele au fost intuite și de Corpul de Control al MEN și trecute în Raport. Spunem „intuite” pentru că, așa cum reiese din documentul menționat, „anchetatorii” nu au avut la dispoziție toate documentele solicitate. Prin urmare, ne revine nouă sarcina de a prezenta întregul tablou al „Afacerii admiterea de la farmacie, anul 2001”.

61 de locuri la Farmacie create ilegal de Senatul Universității

În data de 13 ianuarie 2011, decanul de la Farmacie, Gheorghe Țarălungă, transmite o adresă către rectorat prin care precizează că cifra de școlarizare pentru anul universitar 2011/2012 la Farmacie este de 150 de locuri (18 locuri fără taxă, 132 cu taxă). Mai mult decât atât, la „Târgul de ofertă educațională” desfășurat în perioada 18-20 martie 2011 la Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Farmacie oferea celor interesați o broșură în care apărea clar că oferta lor este de 150 de locuri.
De fapt, cele 150 de locuri apar oficial în actele ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), în Anexa II, încă din perioada 2009/2010. Neexistând de atunci nicio modificare din partea instituției de acreditare academică, Universitatea „Ovidius” era obligată să păstreze această cifră de școlarizare.
Prima ilegalitate apare în data de 31.05.2011 când Senatul Universității hotărăște aprobarea cu unanimitate a cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2011/2012. Această decizie prevede pentru Facultatea de Farmacie scoaterea la concurs a 211 locuri (18 fără taxă, 193 cu taxă). Așadar, printr-o hotărâre de Senat Universitar, se încalcă reglementările ARACIS în vigoare la acea dată.
Trebuie să spunem că Senatul Universității „Ovidius” era condus la acea dată de rectorul Victor Ciupină, iar la poziția 35 din lista de prezență a membrilor figurează chiar decanul de la Farmacie, Țarălungă.
Urmează examenul de admitere din iulie 2011, când Facultatea de Farmacie afișează, pe data de 21 iulie, listele cu cei 211 candidați admiși. „Rezultatele Finale la specializarea Farmacie” sunt semnate de rectorul Universității, prof. Victor Ciupină, ca președinte al Comisiei Centrale de Admitere, prof. Țarălungă – președinte Comisie Tehnică de Admitere, prof. Ciorbea Valentin – secretar Comisie Centrală de Admitere și prof. Ticuța Negreanu-Pîrjol – secretar Comisie Tehnică de Admitere.

Liste peste liste, transferuri rapide și taxe încasate ilegal

La numai șapte zile după afișarea rezultatelor cu numele celor 211 studenți declarați admiși la Farmacie, Facultatea afișează alte liste, „Lista candidaților admiși conform capacității de școlarizare ARACIS”, unde linia se trage după numărul 150. Deci, 61 de studenți dispar pur și simplu din aceste liste. Semnatarii sunt, și de această dată, aceeași profesori, în frunte cu rectorul Ciupină, care cu o săptămână în urmă girau 211 studenți admiși.
Confuzia crește și mai mult când în facultate, în aceeași zi (28 iulie) circulă lista inițială din 21 iulie cu 211 studenți, de data aceasta redenumită precaut de cei din facultate ca „Lista candidaților admiși la Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie conform capacității de școlarizare aprobată de Senatul Universității Ovidius din Constanța”. Așadar, cei de la Farmacie sunt conștienți că au comis o fraudă și încearcă să se apere invocând decizia Senatului din luna mai, care a decis majorarea numărului de locuri.

11 studenți nu sunt admiși, dar promovează în ani superiori

În aceeași zi, 11 studenți tocmai admiși la Farmacie, primesc aprobarea de a se transfera în ani superiori în baza „recunoașterii unor discipline universitare de studiu promovate în universități din țară sau străinătate acreditate”. Numai ca 6 dintre acești studenți se regăsesc admiși pe liste după poziția 150, limita maximă legală impusă de ARACIS. Practic aceștia au reușit să intre ilegal la facultate și chiar să primească aprobarea de a se muta în ani superiori!
Și această listă are semnătura celor patru profesori. Nimeni nu știe când au avut acești studenți timp să-și depună cererile de echivalare a studiilor, cine le-a verificat și de ce această grabă?
Ca nebunia să fie completă, la casieria Facultății, încă de pe 25 iulie (după afișarea listelor cu 211 admiși) cei 61 de studenți admiși în afara cadrului legal vin să-și plătească taxele. Astfel, pe lângă suma de 50 de lei taxă de înmatriculare, ei plătesc câte 2.200 de lei reprezentând taxele de școlarizare (prima rată) la facultatea de Farmacie. Dovadă stau listele cu numele acestora, numerele chitanțelor și facultatea care le-a încasat.
Așadar, Universitatea condusă de Ciupină și Facultatea de Farmacie condusă de Țarălungă au vândut, la propriu, 61 de locuri, bătându-și joc de niște oameni care în acel moment trăiau una dintre marile bucurii ale vieții, admiterea la facultate.

Dai examen la Farmacie și te trezești la Chimie

Deși părea că s-a pus batista pe țambal și autorii unei astfel de combinații, de care se știa în Universitate dar tăceau toți complice, vor scăpa basma curată, a urmat audiența decanului Țarălungă la ARACIS unde i s-a cerut clar respectarea legii, adică înmatricularea a 150 de studenți la Farmacie.
Întors la Constanța, la Universitatea Ovidius începe o adevărată avalanșă de manevre pentru a se salva de la un imens scandal public. Astfel, pe 24 octombrie 2011, Țarălungă se întâlnește cu rectorul Ciupină și îi prezintă raportul nr. 3076/24.10.2011, unde sunt notate rezultatele audienței sale la președintele ARACIS. Același raport este analizat și de către Conducerea Facultății de Farmacie, împreună cu directorii de departamente și Comisia profesională, în 25 octombrie, când se decide (H.C.F. nr. 109) aprobarea soluțiilor înaintate de decan pentru reintra în cadrul legal: „Refacerea formațiunilor de studiu pentru anul I, conform cifrelor de școlarizare aprobate de Consiliul Facultății pentru sesiunea de admitere iulie 2011”. Cu alte cuvinte, Țarălungă se spală pe mâini de cei 61 de studenți admiși în plus, aruncându-i în brațele Senatului Universității și ale Rectoratului.
Alte hotărâri luate în această ședință privesc refacerea statelor de funcții ale Facultății, refacerea tabelelor de plată cu ora, refacerea bugetului. Așadar, „băieții” aveau deja listele cu funcțiile și banii pregătite…
Însă, ca să nu iasă scandal cu cei 50 de studenți (de 11 scăpaseră prin transferarea lor în alți ani), conducerea Facultății de Farmacie inventează o altă manevră pe care o aruncă în curtea conducerii UOC. Astfel, prin H.C.F nr. 111, Farmacia „Propune conducerii UOC să aprobe posibilitatea candidaților declarați admiși în sesiunea de admitere iulie 2011 peste cifra de școlarizare… să se înscrie la programe de studii universitare de licență din același domeniu fundamental, în limita locurilor rămase libere după sesiunea de admitere septembrie 2011, urmând ca această posibilitate să fie la opțiunea candidaților respectivi.”
În data de 31 octombrie 2011, Senatul Universității Ovidius decide prin hotărârea nr. 289 „Prelungirea perioadei de înscriere pe locurile rămase neocupate, în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului și la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole până la data de 15 noiembrie 2011”. Adică, se decide organizarea unui examen de admitere la facultate la o lună și jumătate de când cursurile au început oficial. Deși acei studenți de la Farmacie achitaseră taxele de admitere, înmatriculare și primele rate, ei se văd acum nevoiți să treacă printr-un alt examen de admitere, inedit în lumea universitară, desfășurat în luna noiembrie 2011!
Prin decizia 499/4.11.2011 rectorul Universității Ovidius din Constanța, Victor Ciupină, decide: „Se înmatriculează în anul I de studii, cursuri de zi, în anul universitar 2011/2012, următorii candidați declarați admiși în urma promovării concursului de admitere la studii universitare de licență…”. Cei admiși sunt 40 de studenți care în iulie erau admiși la Farmacie peste limita celor 150 de locuri legale. Așadar, UOC a scăpat de 61 de studenți: 11 au fost transferați în ani mai mari, 40 au fost admiși în noiembrie la Chimie și Fizică, iar 10, probabil, și-au retras dosarele și au plecat departe de un astfel de loc.
Imediat după această „admitere”, o parte din studenți depun la decanat cereri pentru aprobarea frecventării activităților didactice de la anumite discipline de la Facultatea de Farmacie (biologie generală, anatomie, biologie celulară, propedeutică și chiar și practică de specialitate). Exact cum li se promisese, ca să nu facă scandal. Doar că acolo apar și cereri ale unor studenți care nici măcar nu sunt semnate de aceștia. Li s-a creat chiar și posibilitatea ilegală de a da examene la aceste materii în cadrul facultății de Farmacie, deși ei erau studenți la alte facultăți.

Decanul de la Fizică recunoaște: „Au fost niște greșeli care au atras după ele alte greșeli!”

Unul dintre cei implicați în aceste ilegalități, mai ales în organizarea unui concurs de admitere în luna noiembrie 2011, este profesorul Gîrțu, decanul Facultății de Fizică de la acea vreme. Într-o înregistrare audio acesta recunoaște toate greșelile comise și declară că ceea ce apare în raport (cercetare internă) este corect: „Ce scrie în raport e corect. Nu am ce să comentez. Acolo se consemnează clar că ce-a de-a treia sesiune era ilegală. E adevărat. Tot acolo se consemnează că studenții, în fine, candidații nu au plătit taxe de înscriere, nu au plătit taxe de înmatriculare. Foarte adevărat. Universitatea le-a perceput odată, fără ca ei să se poată bucura de ele, după ce i-a declarat admiși dincolo. Ce era să le facem? Au fost niște greșeli care au tras după ele o suită de multe alte greșeli care sunt consemnate în raport și nu am ce să comentez.”
Trebuie să menționăm că în acest moment profesorul Mihai Gîrțu, nu numai că nu a fost anchetat pentru „admiterea minune” din 2011, mai mult, ocupă funcția de prorector pe relații internaționale și imaginea instituțională a UOC!

Controale peste controale, fără consecințe

Actele ilegale săvârșite nu puteau să nu facă obiectul măcar a unor controale interne, mai ales că în anul 2012 conducerea UOC a fost preluată de o nouă echipă, în frunte cu rectorul Dănuț Epure. Astfel, se înființează o comise care să cerceteze toate aspectele cu privire la admiterea din anul universitar 2011/2012 de la Facultatea de Farmacie, dar și anumite implicații ale Facultății de Fizică.
Într-un raport întocmit de această comisie se confirmă toate aceste ilegalități și se iau chiar și unele decizii de ordin practic: oprirea frecventării cursurilor opționale de către studenții de la fizică, anularea notelor obținute ilegal la aceste cursuri, returnarea banilor către studenții care au plătit la Farmacie dar au intrat la Fizică. Din păcate nu știm dacă această comisie sau noul rector au sesizat organele statului cu privire la toate aceste ilegalități.

Ce răspunde Țarălungă

Noul rector ales în 2012, Dănuț Epure, îi solicită oficial un răspuns decanului de la Farmacie, Gheorghe Țarălungă cu privire la toate aceste aspecte semnalate. În poziția sa oficială, decanul de la Farmacie susține că numărul de 211 locuri pentru sesiunea de admitere 2011/2012 a fost decis de Senatul UOC, deși conducerea facultății de Farmacie a înaintat cifra de 150 de locuri, că metodologia de școlarizare a celor 40 de studenți de la Fizică e treaba celor de la această facultate, că frecventarea anumitor cursuri la o altă specializare e legală și că el, într-un cuvânt, nu a mâncat usturoi, iar gura nu-i miroase.
În prezent, corectul de atunci domn Țarălungă Gheorghe, este pus sub control judiciar după ce în ianuarie 2015 a fost arestat pentru luare de mită de la un student grec. Dosarul său nr. 1081/118/2015 se judecă la Tribunalul Constanța.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top