Fără categorie

Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat Conferinţa de lansare a proiectului Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România”

Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat Conferinţa de lansare a proiectului Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România”
Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat Conferinţa de lansare a proiectului Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România”

In data de 28 ianuarie 2010, Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat Conferinta de lansare a proiectului „Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru servicii in Romania”, selectat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU).

Acest proiect este implementat de Departamentul pentru Afaceri Europene in contextul masurilor luate in calitate de coordonator national al procesului de transpunere si implementare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne (Directiva Servicii). Demersul are scopul de a veni in sprijinul eforturilor depuse de autoritatile publice si organismelor profesionale cu atributii de reglementare si control ale activitatilor de servicii in Romania pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de actul comunitar.

<span lang=”RO”…

Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat Conferinţa de lansare a proiectului Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România”

In data de 28 ianuarie 2010, Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat Conferinta de lansare a proiectului „Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru servicii in Romania”, selectat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU).

Acest proiect este implementat de Departamentul pentru Afaceri Europene in contextul masurilor luate in calitate de coordonator national al procesului de transpunere si implementare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne (Directiva Servicii). Demersul are scopul de a veni in sprijinul eforturilor depuse de autoritatile publice si organismelor profesionale cu atributii de reglementare si control ale activitatilor de servicii in Romania pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de actul comunitar.

Proiectul se incadreaza pe Axa Prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” – Domeniul Major de Interventie „Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila” . Acesta  are ca obiectiv principal crearea unei retele pentru servicii in Romania, care sa sustina initiativa Comisiei Europene de dezvoltare a Sistemului de Informare al Pietei Interne (IMI), necesara pentru a asigura implementarea cerintelor privind cooperarea administrativa la standardele care sa permita functionarea reala si eficienta a mecanismelor specifice atat intre statele membre, cat si intre autoritatile romane cu competente in domeniul serviciilor.

  

***

Libertatea de prestare a serviciilor pe Piata Unica a Uniunii Europene este reglementata la nivel comunitar, incepand cu 28 decembrie 2006, prin Directiva 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne.

Obligatia de asistenta reciproca si de cooperare eficienta intre autoritatile competente din statele membre reprezinta una din principalele prevederi ale Directivei mai sus amintite. Aceasta va presupune realizarea, in conformitate cu cerintele directivei, a unui schimb de informatii intre autoritatile competente din statele membre cu atributii de reglementare si control in domeniul serviciilor.

In vederea unei bune functionari a mecanismului de cooperare, fiecare stat trebuie sa asigure functionarea mijloacelor tehnice care sa permita o comunicare rapida si directa intre autoritatile competente ale acestora. In acest scop, a fost creat, de catre Comisia Europeana, in cooperare cu statele membre, sistemul electronic pentru schimbul de informatii intre statele membre (Internal Market Information System-IMI), reglementat prin Decizia C(2009) 7493 de stabilire a unor modalitati practice pentru schimbul de informatii prin mijloace electronice intre statele membre in temeiul capitolului VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne.

In Romania, prevederile Directivei  2006/123/CE au fost transpuse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a presatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 366, din 1 iunie 2009.

In baza acestui act normativ, Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) detine rolul de coordonator national pentru sistemul de informare al pietei interne prin intermediul caruia se realizeaza schimbul de informatii si comunicarea intre autoritatile competente, care decurg din obligatiile de cooperare administrativa prevazute de Directiva 2006/123/CE.

Cu scopul de a sprijini eforturile autoritatilor romane in asigurarea implementarii corespunzatoare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne, DAE a elaborat si este beneficiar al proiectului „Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru servicii in Romania” care a fost selectat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU).

 

Mai multe informatii despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.imisnet.ro.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top