Fără categorie

Comisia îşi expune perspectiva asupra impozitării sectorului financiar

Comisia Europeană şi-a exprimat astăzi opiniile despre viitoarea impozitare a sectorului financiar. Pornind de la premisa că sectorul financiar trebuie să aibă o contribuţie echitabilă la finanţele publice şi că guvernele au nevoie urgentă de noi surse de venit în contextul economic actual, Comisia prezintă o abordare cu două componente. La nivel mondial, Comisia sprijină ideea unei taxe asupra tranzacţiilor financiare (TTF), care ar putea contribui la finanţarea unor domenii precum dezvoltarea şi schimbările climatice, care reprezintă provocări internaţionale. La nivelul Uniunii Europene, Comisia recomandă ca variantă preferabilă o taxă asupra activităţilor financiare (TAF). Dacă este concepută și aplicată atent, o TAF la nivelul UE ar putea genera venituri importante şi ar putea contribui la asigurarea unei mai mari stabilităţi a pieţelor financiare fără a crea riscuri nejustificate pentru competitivitatea UE. Comisia va prezenta aceste puncte de vedere Consiliului European la sfârşi…

Comisia Europeană şi-a exprimat astăzi opiniile despre viitoarea impozitare a sectorului financiar. Pornind de la premisa că sectorul financiar trebuie să aibă o contribuţie echitabilă la finanţele publice şi că guvernele au nevoie urgentă de noi surse de venit în contextul economic actual, Comisia prezintă o abordare cu două componente. La nivel mondial, Comisia sprijină ideea unei taxe asupra tranzacţiilor financiare (TTF), care ar putea contribui la finanţarea unor domenii precum dezvoltarea şi schimbările climatice, care reprezintă provocări internaţionale. La nivelul Uniunii Europene, Comisia recomandă ca variantă preferabilă o taxă asupra activităţilor financiare (TAF). Dacă este concepută și aplicată atent, o TAF la nivelul UE ar putea genera venituri importante şi ar putea contribui la asigurarea unei mai mari stabilităţi a pieţelor financiare fără a crea riscuri nejustificate pentru competitivitatea UE. Comisia va prezenta aceste puncte de vedere Consiliului European la sfârşitul lunii octombrie, precum şi în cadrul summitului G20 din noiembrie.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamală, audit și antifraudă a declarat: „Motivele pentru impozitarea sectorului financiar sunt bine întemeiate, iar modalităţile de realizare a acestui lucru sunt viabile. Am convingerea că perspectiva prezentată astăzi de Comisie este cea potrivită pentru a garanta o contribuţie echitabilă a sectorului financiar la cele mai urgente provocări la nivelul UE și mondial.”

Impozitarea băncilor: o abordare la nivel mondial și al UE

Comisia sprijină ideea unei taxe asupra tranzacţiilor financiare (TTF) la nivel internaţional şi va continua să acţioneze în acest sens în cadrul G20. Dacă trebuie atinse obiective ambiţioase pe plan mondial, în domenii cum sunt sprijinul pentru dezvoltare și schimbările climatice, va fi nevoie de consensul partenerilor internaționali asupra unor instrumente financiare mondiale. O taxă asupra tranzacţiilor financiare ar impozita fiecare tranzacţie pe baza valorii acesteia, aducând venituri substanțiale. Comisia este convinsă că o taxă asupra tranzacţiilor financiare corect aplicată la nivel internaţional ar putea constitui un mod atractiv de colectare a fondurilor necesare pentru politicile mondiale importante.

La nivel european, în comunicare se sugerează că ar trebui să se ia în considerație crearea unei taxe asupra activităţilor financiare (TAF). Aceasta s-ar axa pe profiturile şi remuneraţiile societăţilor din sectorul financiar. În acest fel s-ar impozita corporaţiile şi nu fiecare participant la o tranzacţie financiară (cum este cazul TTF). În urma unei analize aprofundate a posibilelor variante pentru impozitarea sectorului financiar, Comisia este de părere că TAF ar reprezenta instrumentul optim pentru o impozitare adecvată a sectorului financiar şi pentru necesitatea de a colecta noi venituri în UE.

O contribuţie echitabilă a sectorului financiar

Pentru a stabili dacă o nouă taxă pentru sectorul financiar ar fi pe deplin justificată, Comisia a examinat contribuţia actuală a acestui sector la bugetele publice şi a concluzionat că există motive întemeiate pentru introducerea taxelor pentru sectorul financiar pe care le-a propus. În primul rând, sectorul financiar a constituit o cauză importantă a crizei financiare și a primit sprijin guvernamental substanțial de-a lungul ultimilor ani; el ar trebui, din acest motiv, să participe în mod corespunzător la costurile implicate de reconstruirea economiei europene și de sprijinirea finanțelor publice. În al doilea rând, o taxă corectivă aplicată băncilor ar putea completa măsurile de reglementare esențiale (care includ taxa impusă băncilor și fondul pentru soluţionarea situaţiilor de criză) concepute pentru a spori eficienţa pieţelor financiare și pentru a le reduce volatilitatea. În fine, dat fiind că sectorul financiar este scutit de taxa pe valoare adăugată (TVA) în UE, prin această taxă s-ar garanta că sectorul financiar nu este subimpozitat în comparație cu alte sectoare. Pe scurt, o nouă taxă ar putea contribui la garantarea unei contribuții mai echitabile şi mai substanţiale a sectorului financiar la finanțele publice, ar asigura surse noi de venit și ar ajuta la crearea unui sector financiar stabil şi mai eficient.

Următorii paşi

Comisia îşi va prezenta comunicarea miniştrilor de finanţe din UE în cadrul Consiliului ECOFIN din 19 octombrie şi şefilor de stat şi de guvern din UE în cadrul Consiliului European de la sfârşitul lunii octombrie. La summitul G20 din noiembrie, va fi prezentată o poziție a UE referitoare la impozitarea sectorului financiar cu scopul de a încuraja partenerii internaţionali să ajungă o abordare concertată la nivel mondial. Comisia va începe de asemenea o evaluare a impactului aprofundată pentru a analiza mai detaliat punctele de vedere pe care le-a exprimat în comunicarea sa de astăzi în scopul de a veni, în 2011, cu iniţiative politice.

Pentru textul integral al comunicării a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Pentru informaţii suplimentare a se consulta: MEMO/10/477

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

 Sursa: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top