Fără categorie

Comitetul Regiunilor solicită regiunilor şi oraşelor să se angajeze în acţiunile de combatere a schimbărilor climatice

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (CoR) a solicitat tuturor autorităţilor de la nivel subnaţional să investească mai mult în combaterea schimbărilor climatice. În Rezoluţia sa privind Summitul de la Cancun privind clima adoptată astăzi, CoR face apel la regiuni şi la autorităţile locale să semneze acordurile locale privind schimbările climatice, care stabilesc măsuri concrete de combatere a acestora. Apelul este o urmare a semnării, ieri, a Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice de către preşedinta CoR, dna Mercedes Bresso şi dna Elizabeth B. Kautz, preşedinta Conferinţei primarilor din Statele Unite. Memorandumul urmăreşte să accelereze măsurile locale, de ambele părţi ale Oceanului Atlantic, pentru a spori eficienţa energetică a clădirilor, a promova sursele regenerabile de energie şi mobilitatea urbană durabilă, precum şi schimbarea comportamentului cetăţenilor.

În Rezoluţia sa privind Summitul de la Cancun, CoR îşi reiterează …

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (CoR) a solicitat tuturor autorităţilor de la nivel subnaţional să investească mai mult în combaterea schimbărilor climatice. În Rezoluţia sa privind Summitul de la Cancun privind clima adoptată astăzi, CoR face apel la regiuni şi la autorităţile locale să semneze acordurile locale privind schimbările climatice, care stabilesc măsuri concrete de combatere a acestora. Apelul este o urmare a semnării, ieri, a Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice de către preşedinta CoR, dna Mercedes Bresso şi dna Elizabeth B. Kautz, preşedinta Conferinţei primarilor din Statele Unite. Memorandumul urmăreşte să accelereze măsurile locale, de ambele părţi ale Oceanului Atlantic, pentru a spori eficienţa energetică a clădirilor, a promova sursele regenerabile de energie şi mobilitatea urbană durabilă, precum şi schimbarea comportamentului cetăţenilor.

În Rezoluţia sa privind Summitul de la Cancun, CoR îşi reiterează apelul în favoarea unui acord internaţional privind schimbările climatice pentru limitarea încălzirii globale la 2 grade Celsius până în 2012. Liderii naţionali – a afirmat dna Mercedes Bresso, preşedinta CoR – au o responsabilitate faţă de planetă, aceea de a semna, la Cancun, un acord internaţional obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”.

CoR le reaminteşte autorităţilor locale şi regionale că au un rol extrem de important de jucat pe teren în privinţa utilizării cu o eficienţă sporită a resurselor şi a unei economii care să respecte mai mult mediul. Potrivit rezoluţiei, ele trebuie să sensibilizeze mai mult opinia publică, să mobilizeze sprijinul politic public, investiţiile întreprinderilor şi sursele de finanţare şi să-i motiveze pe producători şi pe consumatori să-şi schimbe comportamentul.

Pentru eliberarea deplină a potenţialului regional şi local în combaterea schimbărilor climatice, CoR recomandă organizarea de cursuri de formare pentru reprezentanţii autorităţilor locale şi regionale despre modalităţile de abordare a schimbărilor climatice la nivelul cetăţenilor, precum şi organizarea de campanii de sensibilizare a cetăţenilor faţă de tematica schimbărilor climatice. CoR recomandă încheierea de parteneriate strategice public-privat, cum ar fi alianțele între întreprinderile mici și mijlocii și autoritățile locale și regionale, în vederea dezvoltării și aplicării tehnologiilor pentru scăderea emisiilor; Regiunile şi oraşele ar trebui să încheie acorduri locale privind schimbările climatice între parteneri publici şi privaţi, care să stabilească măsuri de acţiune concrete privind schimbările climatice pentru a îndeplini obiectivele 20-20-20.

Comisarul UE pentru combaterea schimbărilor climatice, dna Connie Hedegaard, care s-a adresat Comitetului Regiunilor săptămâna aceasta, a afirmat: „În paralel cu negocierile internaţionale, UE trebuie să dinamizeze procesul de transformare a economiei europene într-o economie ecologică. Europa trebuie să-şi menţină poziţia de frunte în domeniul tehnologiilor viitorului cu emisii scăzute de carbon, în faţa unei acerbe concurenţe internaţionale. Astfel, vom putea stimula o creştere ecologică, conserva locurile de muncă şi întări securitatea noastră energetică.”

Pentru a consolida finanţarea acţiunilor locale privind schimbările climatice, Comitetul Regiunilor solicită ca domeniul schimbărilor climatice să fie integrat în bugetele tuturor nivelurilor de guvernare. Schimbările climatice ar trebui să devină o prioritate transversală în următorul buget UE şi ar trebui înlesnit accesul la împrumuturile Băncii Europene de Investiţii al autorităţilor regionale şi locale. O parte substanţială din veniturile generate de sistemul european de comercializare a cotelor de emisie ar trebui pus la dispoziţia autorităţilor regionale şi locale pentru implementarea măsurilor de atenuare şi de adaptare la schimbările climatice.

 

Sursa:CoR

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top