Actualitate

Actul de identitate trebuie schimbat o dată cu schimbarea domiciliului

Din când în când ne schimbăm domiciliul. Este important să ştii că nu trebuie să depăşesti 15 zile pentru a cere un nou act de identitate. Altfel, eşti pasibil de o amendă cuprinsă, în acest moment, între 40 şi 80 lei. În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci în această situaţie.

De ce este necesar să-mi schimb actul de identitate la noul domiciliu

 • pe plan personal, atunci când dobândeşti o proprietate, este o mândrie să ai înscrisă în actul de identitate noua adresă de domiciliu

 • statul, prin evidenţa persoanelor, urmăreşte o actualizare continuă a evidenţelor sale oficiale cu domiciliul, datele de stare civilă şi imaginea individului

 • actul de identitate trebuie să conţină domiciliul statornic al cetăţeanului

Pentru un nou act de identitate pe motiv de schimbare a domiciliului, ai nevoie de:

 • actul de identitate, aflat în posesie

 • certificatul de naştere (original şi fotocopie)

  DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli:

 • certificat de căsătorie (original şi fotocopie)

 • sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ – inclusiv Convenţia intre soţi cu privire la minori (original şi fotocopie)

 • certificat de deces al soţului/soţiei (original şi fotocopie)

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)

 • actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti (vezi care sunt acestea), (copie si original)

 • chiar dacă eşti major, iar domiciliul din cartea de identitate va fi cel al părinţilor, va fi nevoie să fii însoţit de unul dintre ei, pentru a-și da consimțământul de primire în spațiu.
 • dacă spațiul de locuit este al unei alte persoane, va trebui să fii însoţit de aceasta pentru a-și da consimțământul de primire în spațiu.

 • dacă proprietarul spațiul de locuit nu se poate deplasa la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declaraţia acestuia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public din țară/străinătate ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – (7 lei);

  Pentru mai multe informaţii, accesaţi:

https://www.dgep-constanta.ro/evidenta-persoanelor/spclep-uri-din-judetul-constanta/

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top