Fără categorie

Ultimele zile de inscrieri pentru cursul acreditat de Expert Achizitii Publice!

Perioada de desfasurare a cursului va fi: 3-4 octombrie, 17-18 octombrie 2011. Examenul de certificare are loc in data de 21 octombrie 2011.

 

PRETUL CURSULUI: Pentru inscrieri pana la data de 28 septembrie 2011, taxa de participare la acest curs este 800 de lei si include toate costurile privind suportul de curs, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA. Dupa aceasta data, taxa de inscriere la acest curs este 1200 de lei.

LOCURI GRATUITE: Pentru grupuri mai mari de cinci persoane, Euro Best Team ofera cadou taxa de participare pentru a sasea persoana.

 

FORMULARUL DE INSCRIERE– il puteti completa de pewww.eurobestteam.ro

 

Pentru ce te pregăteşte?

Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare la autorităţile contractante;

– Elaborarea strategiei de achiziţii publice;

– Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;

– Intocmirea dosarului de licitatie publica;

– Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;

– Gesionarea contestaţiilor …

Perioada de desfasurare a cursului va fi: 3-4 octombrie, 17-18 octombrie 2011. Examenul de certificare are loc in data de 21 octombrie 2011.

 

PRETUL CURSULUI: Pentru inscrieri pana la data de 28 septembrie 2011, taxa de participare la acest curs este 800 de lei si include toate costurile privind suportul de curs, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA. Dupa aceasta data, taxa de inscriere la acest curs este 1200 de lei.

LOCURI GRATUITE: Pentru grupuri mai mari de cinci persoane, Euro Best Team ofera cadou taxa de participare pentru a sasea persoana.

 

FORMULARUL DE INSCRIERE– il puteti completa de pewww.eurobestteam.ro

 

Pentru ce te pregăteşte?

Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare la autorităţile contractante;

– Elaborarea strategiei de achiziţii publice;

– Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;

– Intocmirea dosarului de licitatie publica;

– Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;

– Gesionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului;

– Evaluarea ofertelor depuse

– Atribuirea contractului de achizitie publică;

 

Obiectivul cursului este de a pregati persoane pentru ocupatia de Expert Achizitii Publice (cod COR 241940). Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor de a practica meseria de Expert Achizitii Publice.

 

Unde este recunoscut programul?

Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Cursul are un pronuntat caracter practic si trateaza intregul ansamblu de procese pe care le presupune o achizitie, de la planificarea resurselor si pana la finalizarea derularii contractelor de achizitie publica.

Pentru recunosterea internationala a certificatelor CNFPA eliberate dupa finalizarea cursului este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

 

Cine se poate inscrie?

Programul se adresează atat persoanelor fizice cat si juridice, funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor din sectorul privat încadraţi în compartimente cu atribuţii aferente procesului de planificare şi asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor şi de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziţii, dar si alte persoane interesate de domeniu.

 

Metoda de instruire

Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice expertului in domeniul achizitiilor publice.

 

 Trainerul cursului – Emmanuel Morel

Emmanuel Morel este expert in domeniul achizitiilor publice cu o experienta de 16 ani in domeniu. A sustinut numeroase sesiuni de training atat in tara cat si in strainatate. Emanuel are o vasta experienta nationala si internationala, atat in zona ofertantilor cat si a contractantillor, in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si a acordat asistenda in domeniul achizitiilor publice in proiecte implementate Franta, Anglia, Romania, Bulgaria, Kosovo. Emmanuel este trainer de 13 ani si a predat numeroase sesiuni de curs in achizitii publice in Franta, Anglia, Egipt iar in Romania preda cursul de experti achizitii publice pentru Ministerul Finantelor, UCVAP, Ministerul Mediului, organisme intermediare si autoritati publice locale. In cadrul Euro Best Team este trainer pentru cursul Expert Achizitii Publice.

 

Structura cursului:

Ziua I

09:00 – 10:30 Prezentarea trainer-ului şi a participanţilor;

                     Prezentarea modului în care se va desfăşura cursul şi obiectivele ce se doresc a fi atinse;

                     Prezentare generală a sistemului achiziţiilor publice.

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 12:30 Legislaţia privind achiziţiile publice (la nivel european şi naţional);

                     Principii în achiziţii publice (aplicaţie şi exemplificări);

                     Domeniu de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice.

12:30 – 13:30 Pauză de masă

13:30 – 14:30 Proceduri de achiziţii publice.

14:30 – 14:45 Pauză de cafea

14:45 – 16:30 Achiziţia directă – modalitate de a achiziţiona produse;

                     Modalităţi speciale de derulare a achiziţiilor publice.

Ziua II

09:00 – 10:30 Procesul de achiziţie publică – etapele procesului de achiziţie publică;

                     Planificarea achiziţiilor publice („gândirea care precede acţiunea”);

                     Programul anual al achiziţiilor publice.

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 12:30 Documentaţia de atribuire / de concurs / descriptivă;

                     Standarde de calitate si Eticheta ecologică.

12:30 – 13:30 Pauză de masă

13:30 – 14:30 Derularea procedurilor ; 

                     Evaluarea ofertelor;

                     Atribuirea contractului.

14:30 – 14:45 Pauză de cafea

14:45 – 16:30 SEAP – înscriere şi gestionare cont / derularea procedurii .

 

Ziua III

 09:00 – 10:30 Recapitularea aspectelor teoretice parcurse in modulul I de curs;

                     Elaborarea cerintelor de calificare si selectie

                     Aplicatie practica in vederea stabilirii cuantumului si proportionalitatii cerintelor de calificare si selectie in raport cu obiectul contractului.

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 12:30 Masurile de promovare si publicitate a anunturilor si invitatiilor de participare in vederea atribuirii contractelor prin intermediul SEAP;

                     Modalității speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica;

                     Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire.

12:30 – 13:30 Pauză de masă

13:30 – 14:30 Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire;

                    Tipuri de proceduri de achiziţii publice, Licitatia Deschisa, Licitatia Restransa, Dialogul competitiv

                    Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

                    Negocierea fără publicarea prealabilă  a unui anunţ de participare- 

                    Concursul de soluţii Derularea unei aplicatii practice (on-line) in vederea derularii procedurii de ofertare si deschidere a ofertelor depuse in vederea atribuierii a unui contract de prestari servicii.

14:30 – 14:45 Pauză de cafea

14:45 – 16:30 Atribuirea contractului de achiziţie publică;

                    Etapele de finalizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de bunuri/servicii si lucrari. 

 

 Ziua IV

 09:00 – 10:30 Recapitularea elementelor invatate in ziua a III – de curs;

                     Prezentarea principiilor ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contratante in cadrul unui proceduri de atribuire.

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 12:30 Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica;

                     Aplicatie practica de analiza a unei documentatii supuse proceduri de contestare in fata CNSC.

12:30 – 13:30 Pauză de masă

13:30 – 14:30 Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata CNSC;

                     Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative nationale.

14:30 – 14:45 Pauză de cafea

14:45 – 16:30 Masuri de corectie si ajustare a pretului/obiectului si clauzelor specifice in cadrul derularii contractelor de achizitie publica atribuite;Managementul contractului.

 

Ziua 5 – Examen de certificare

 

Condiţii de inscriere

Pentru inscriere vă rugăm să completati si sa trimiteti formularul de inscriere de pe site  si veti primi o confirmare de participare de la organizatori precum si alte detalii privind organizarea cursului.

Un original semnat si stampilat (daca este cazul) va fi adus in prima zi de curs.

 

SC Euro Best Team SRL

RO95BTRL04101202E64311XX

Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.

Persoană de contact: Madalina Nedelcu- 0726.615.538

www.eurobestteam.ro

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top