Fără categorie

UE ratifică prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

În urma acestei ratificări oficiale, Uniunea Europeană devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenţia este menită să asigure că persoanele cu handicap îşi pot exercita drepturile în condiții de egalitate cu toţi ceilalţi cetăţeni. Acesta este primul tratat general privind drepturile omului ratificat de UE în ansamblul său. Tratatul a fost semnat, de asemenea, de toate cele 27 de state membre ale UE și ratificat de 16 dintre acestea (a se vedea anexa). UE devine astfel cea de a 97-a parte la acest tratat, care stabileşte norme minime pentru protecția și salvgardarea unei game complete de drepturi civile, politice, sociale și economice pentru persoanele cu handicap. Acesta reflectă angajamentul mai larg al UE de a crea o Europă fără obstacole pentru cele 80 de milioane de persoane cu handicap estimate în UE până în 2020, astfel cum este precizat în Strategia Comisiei Europene pentru persoanele cu h…

În urma acestei ratificări oficiale, Uniunea Europeană devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenţia este menită să asigure că persoanele cu handicap îşi pot exercita drepturile în condiții de egalitate cu toţi ceilalţi cetăţeni. Acesta este primul tratat general privind drepturile omului ratificat de UE în ansamblul său. Tratatul a fost semnat, de asemenea, de toate cele 27 de state membre ale UE și ratificat de 16 dintre acestea (a se vedea anexa). UE devine astfel cea de a 97-a parte la acest tratat, care stabileşte norme minime pentru protecția și salvgardarea unei game complete de drepturi civile, politice, sociale și economice pentru persoanele cu handicap. Acesta reflectă angajamentul mai larg al UE de a crea o Europă fără obstacole pentru cele 80 de milioane de persoane cu handicap estimate în UE până în 2020, astfel cum este precizat în Strategia Comisiei Europene pentru persoanele cu handicap (IP/10/1505).

„Este o veste bună pentru noul an și un reper important pentru istoria drepturilor omului, întrucât este prima dată când UE devine parte la un tratat internațional privind drepturile omului. Aș dori să mulțumesc președinției belgiene pentru excelenta sa cooperare, care a făcut posibilă încheierea rapidă și fructuoasă a procesului de ratificare”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție. „Convenția Națiunilor Unite promovează și protejează drepturile omului, precum și libertățile fundamentale ale persoanelor cu handicap. În noiembrie, Comisia a prezentat, pentru următoarea decadă, o strategie UE pentru persoanele cu handicap, care cuprinde măsuri concrete și un calendar precis de punere în aplicare a convenției Națiunilor Unite. Invit toate statele membre care încă nu au ratificat convenția să facă acest lucru imediat. Ține de responsabilitatea noastră colectivă să ne asigurăm că persoanele cu handicap nu întâmpină obstacole suplimentare în viața lor de zi cu zi.”

UE a semnat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap la 30 martie 2007 (IP/07/446), data deschiderii acesteia spre semnare. Începând cu această dată, convenția a fost semnată de toate cele 27 de state membre ale UE și de încă 120 de state din lume. În urma încheierii procedurii de ratificare, UE în ansamblul său este acum prima organizație internațională care a devenit parte oficială la convenție (precum și 16 state membre ale UE).

Convenția obligă părțile să asigure că persoanele cu handicap își pot exercita drepturile pe deplin, în condiții de egalitate cu toți ceilalți cetățeni (MEMO/10/198). Pentru UE, aceasta înseamnă să asigure că toată legislația, politicile și programele la nivelul UE sunt conforme cu prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu handicap, în limita competențelor UE.

Țările care au ratificat convenția, precum statele membre ale UE, ar trebui să ia măsuri în următoarele domenii: accesul la educație, ocuparea forței de muncă, transport, infrastructuri și clădiri deschise accesului public, acordarea dreptului de vot, îmbunătățirea participării politice și asigurarea capacității juridice depline a tuturor persoanelor cu handicap.

Părțile care au ratificat convenția vor fi nevoite să informeze periodic Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap cu privire la măsurile luate în vederea punerii în aplicare a convenției. Comitetul, alcătuit din experți independenți, va sublinia toate deficiențele în punerea în aplicare a convenției și va formula recomandări.

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap pune accentul pe oferirea capacității persoanelor cu handicap de a-și exercita drepturile în condiții de egalitate cu ceilalți, precum și pe eliminarea obstacolelor în viața de zi cu zi. Aceasta are în vedere, de asemenea, punerea în aplicare a prevederilor convenției, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Strategia completează și sprijină acțiunile statelor membre, care sunt principalele responsabile de politicile privind persoanele cu handicap.

Context

Una din șase persoane din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă aproximativ 80 de milioane de persoane, are un handicap al cărui grad variază între ușor și grav. Peste o treime dintre persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au handicapuri care le impun anumite restricții. Se preconizează că numărul acestora va crește odată cu îmbătrânirea progresivă a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt împiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

Informații suplimentare

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap: http://www.un.org/disabilities

Sala de presă a Direcției Generale Justiție. 

Pagina principală de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie.

Sursa: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top