Fără categorie

Reglementarea inteligentă: garantarea faptului că legislaţia europeană este în avantajul persoanelor şi al întreprinderilor

Comisia Europeană a prezentat astăzi planuri vizând îmbunătăţirea în continuare a calităţii şi pertinenţei legislaţiei UE. Impactul legislaţiei va fi evaluat pe tot parcursul ciclului de elaborare a politicilor: de la etapa de concepere a unei politici, până la aplicarea și revizuirea acesteia. Comisia va colabora cu Parlamentul European, Consiliul și statele membre pentru a le încuraja să aplice „reglementarea inteligentă” în activităţile lor. În sfârşit, pentru a acorda o mai mare greutate vocii cetățenilor şi altor părţi interesate, Comisia a decis să prelungească perioada de consultări publice începând din 2012.

Președintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat următoarele:

„O reglementare inteligentă ar trebui să garanteze faptul că legislaţia europeană este în avantajul persoanelor și al întreprinderilor. Criza economică și financiară a arătat că reglementarea are un rol necesar de jucat. Aceasta trebuie să fie bine elaborată pentru a îndeplini obiectivele…

Comisia Europeană a prezentat astăzi planuri vizând îmbunătăţirea în continuare a calităţii şi pertinenţei legislaţiei UE. Impactul legislaţiei va fi evaluat pe tot parcursul ciclului de elaborare a politicilor: de la etapa de concepere a unei politici, până la aplicarea și revizuirea acesteia. Comisia va colabora cu Parlamentul European, Consiliul și statele membre pentru a le încuraja să aplice „reglementarea inteligentă” în activităţile lor. În sfârşit, pentru a acorda o mai mare greutate vocii cetățenilor şi altor părţi interesate, Comisia a decis să prelungească perioada de consultări publice începând din 2012.

Președintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat următoarele:

„O reglementare inteligentă ar trebui să garanteze faptul că legislaţia europeană este în avantajul persoanelor și al întreprinderilor. Criza economică și financiară a arătat că reglementarea are un rol necesar de jucat. Aceasta trebuie să fie bine elaborată pentru a îndeplini obiectivele vizate și pentru a oferi o prosperitate durabilă și o protecție a consumatorilor fără a sufoca operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii. Propunerile de astăzi sunt esențiale, dacă dorim să îndeplinim obiectivele ambițioase în materie de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, stabilite de Strategia Europa 2020. Pentru a realiza o bună legiferare, ascultarea punctelor de vedere ale persoanelor care vor fi afectate de aceasta este esențială. De aceea, acordăm o și mai mare greutate vocii cetățenilor şi a altor părţi interesate și vom prelungi perioada destinată consultării publicului de la 8 la 12 săptămâni.”

Comunicarea privind o reglementare inteligentă în UE stabilește un plan de acţiune în trei domenii pentru obținerea unor reglementări de cea mai bună calitate posibilă, cu respectarea deplină a principiilor subsidiarității și proporționalității.

În primul rând, Comisia se va concentra asupra întregului ciclu de elaborare a politicilor, acordând o importanță sporită evaluării legislaţiei și politicilor existente. Rezultatul acestei analize, împreună cu evaluările impactului, vor fi luate în considerare în momentul elaborării de reglementări noi sau al revizuirii reglementărilor existente. Evaluări de impact vor fi realizate în continuare pentru toate inițiativele legislative importante, astfel încât procesul decizional să se întemeieze pe opțiuni de politică ale căror costuri și beneficii sunt justificate și transparente. De asemenea, Comisia va include acțiunile sale curente de simplificare a legislației și de reducere a sarcinii administrative în cadrul revizuirii periodice a legislației existente, pentru a asigura un impact maxim al acestor activități.

În al doilea rând, întrucât reglementarea inteligentă este o responsabilitate comună a tuturor celor implicați în elaborarea de politici ale UE (Parlamentul European, Consiliul, statele membre și alte părți interesate), Comisia va continua să colaboreze cu toți acești actori, pentru a garanta că programul său de lucru este respectat în mod activ de către toți. De asemenea, Comisia își va intensifica activitățile în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor, prin elaborarea unei legislații mai clare și mai accesibile și va colabora cu statele membre pentru aplicarea strictă a acesteia. Comisia invită Parlamentul și Consiliul să realizeze progrese suplimentare în ceea ce privește angajamentul de a realiza evaluări ale impactului cu privire la modificările substanțiale ale propunerilor sale.

În al treilea rând, va fi acordată în continuare o importanţă sporită vocii cetăţenilor şi a celorlalte părţi interesate, prin prelungirea perioadei de consultare de la 8 la 12 săptămâni începând din 2012, precum și prin realizarea, în 2011, a unei revizuiri a politicii Comisiei de consultare; creșterea predictibilității cu privire la propunerile planificate ale Comisiei și activitatea de evaluare ex-post vor permite părților interesate să își pregătească angajamentele într-o etapă mult mai timpurie.

Comisia a aprobat, de asemenea, Raportul pe anul 2009 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [„O mai bună legiferare”(al 17-lea raport)]. Acest raport furnizează informații cu caracter general privind principiile subsidiarității și proporționalității și prezintă exemple de cazuri importante în care au fost exprimate îndoieli cu privire la respectarea principiului subsidiarității. Acest lucru demonstrează marea diversitate a opiniilor diferitelor părți interesate – Comisia, Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social și parlamentele naționale.

Comisia va prezenta un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului pentru o reglementare inteligentă în a doua jumătate a anului 2012.

Context

În cadrul programului său privind o mai bună legiferare, Comisia a realizat deja o schimbare importantă a modului în care formulează politicile și proiectele legislative. Acest lucru a avut drept efect creșterea transparenței și a responsabilității și a favorizat elaborarea politicilor pe baza unor elemente concrete.

Evaluări ale impactului însoțesc toate inițiativele legislative cu impact semnificativ, iar un Comitet independent de evaluare a impactului controlează calitatea acestora. Până la sfârșitul lunii august 2010, Comisia a realizat 520 de evaluări ale impactului.

Un raport special recent al Curții de Conturi Europene intitulat „Evaluarea impactului în instituțiile UE: un instrument util în sprijinul procesului decizional?” (IP/10/1187) a recunoscut faptul că acest sistem, care are un domeniu de aplicare unic printre cele existente, este considerat a fi o bună practică în UE, sprijinind luarea deciziilor în instituțiile UE.

Comisia a dat posibilitatea părților interesate, într-o măsură mai mare, să contribuie la procesul de elaborare a politicilor, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului a foilor de parcurs, care oferă informații cu privire la activitățile de politică și de consultare cu privire la toate inițiativele importante ale Comisiei.

Un program de simplificare aflat în prezent în derulare a adus beneficii substanțiale cetățenilor și întreprinderilor. Până la sfârșitul anului 2010, au fost adoptate în total în jur de 200 de propuneri de simplificare.

Programul de acțiune pentru reducerea sarcinilor administrative este pe cale să își depășească obiectivul-țintă de reducere a birocrației cu 25% până în 2012. În cazul în care propunerile Comisiei vor fi adoptate, vor genera economii anuale de 38 de milioane EUR pentru întreprinderile europene, reducând astfel sarcina administrativă cu 31%. Parlamentul European și Consiliul au aprobat recent o propunere privind taxa pe valoare adăugată, care va permite realizarea de economii în valoare de aproximativ 18,4 miliarde EUR și, în prezent, dezbat o altă propunere care ar permite unui număr de peste 5 milioane de microîntreprinderi să fie scutite de normele contabile ale UE.

Comisia a prelungit, până la sfârșitul anului 2012, mandatul Grupului la nivel înalt al părților interesate independente cu privire la sarcinile administrative, prezidat de Edmund Stoiber.

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare și abordarea comună interinstituțională privind evaluarea impactului ilustrează modul în care Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European colaborează în acest domeniu. Experții Comisiei și ai statelor membre colaborează și fac schimb de opinii prin intermediul Grupului de experți naționali la nivel înalt în materie de reglementare.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_ro.htm

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top