Fără categorie

RAJA Constanța la bilanțul POS Mediu 2007- investiții de peste 330 milioane de euro

În cadrul conferinței de presă organizate azi, 28 iunie a.c., la sediul SA RAJA SA, au fost semnate protocoalele de predare-primire a investițiilor realizate de RAJA S.A. prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013. Cu această ocazie, directorul general al S.C. RAJA S.A, Felix Stroe, a declarat că RAJA a obținut cea mai mare finanțare pentru realizarea infrastructurii în domeniul alimentării cu apă și canalizare din România, de care beneficiază localnicii județelor Constanța, Ialomița și Ilfov.

După cum se știe, RAJA S.A. este cel mai mare Operator Regional din România în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, asigurând aceste servicii pentru abonații din 153 de localități din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov, Prahova și Bacău. 

Prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 -2013, RAJA SA a obținut, la momentul respectiv, cea mai mare finanțare pentru realizarea infrastructurii în domeniul alimentării de apă și canalizare din România, prin finanțarea a cinci proiecte. Valoarea totală a proiectelor, la data semnării, a fost de 1.451.363.622 lei, echivalentul sumei de 337.167.200 Euro. Efortul financiar al RAJA SA, care a cofinanțat lucrările, fiind de 241.108.344 lei, respectiv 56.071.707 euro.

Proiectele realizate, respectiv valorile acestora, au fost:

• Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 1.017.320.567 lei (238.259.536 euro);
• Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 46.207.187 lei (10.303.295 euro);
• Canalizare menajeră, Comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța: valoare 26.340.628 lei (6.063.960 euro) ;
• Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov: valoare 221.755.451 lei (49.717.609 euro);
• Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud: valoare 139.739.789 lei (32.822.800 euro).

1. Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița

În valoare totală de peste 1 miliard lei, Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița s-a desfășurat în perioada 2010 – 2015. A fost un proiect complex și totodată amplu, atât din cauza ariei geografice acoperite – investițiile Proiectului au vizat 19 unități administrativ teritoriale din județul Constanța și 3 din județul Ialomița (Constanța, Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Agigea, Cobadin, Tuzla, Fetești, Țăndărei, Fierbinți – Târg), cât şi din prisma naturii investiţiilor:
– 11 staţii de epurare noi și reabilitate prevăzute cu treaptă terțiară;
– 47 staţii de pompare ape uzate noi și reabilitate;
– 4 rezervoare noi de înmagazinare a apei;
– 1 staţie de clorare;
– 1 staţie de tratare a apei potabile;
– 33 de puţuri noi și reabilitate;
– 266 Km extindere și reabilitare reţea de distribuție;
– 426 km extindere și reabilitare reţea canalizare.

Din acest motiv proiectul a fost împărţit în 41 de contracte de lucrări şi 4 contracte de servicii.

2. Proiectul Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa

Datorită imposibilităţii asigurării resurselor de finanţare a lucrărilor de branșare/racordare a populației la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare de către Unitățile Administrativ Teritoriale, în vederea consolidării rezultatelor ce urmau a fi obţinute prin Proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din regiunea Constanța – Ialomița” și îndeplinirii Directivelor Comisiei Europene privind protecția mediului, RAJA SA a demarat la începutul anului 2014 o serie de acțiuni în vederea obținerii finanțării necesare realizării branșamentelor și racordurilor în 15 localități din județul Constanța și 2 localități din județul Ialomița (Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Ovidiu, Eforie, Cobadin, Corbu, Techirghiol, Năvodari, Lumina, Valu lui Traian, Limanu, Cernavodă, Dridu și Fierbinţi).
În consecință, a fost obținută finanțarea Proiectului Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa, în valoare de peste 46 milioane lei, prin care au fost realizate peste 1.500 de branşamente şi peste 4.000 de racorduri noi, precum şi extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 13,57 Km.
Urmare a implementării proiectului, 11.000 de locuitori au beneficiat de branșamente noi și peste 18.000 locuitori au beneficiat de racorduri noi.

3. Proiectul Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța

Prin acest Proiect în valoare totală de peste 26 milioane lei, derulat în perioada 2013 -2015, au fost realizate următoarele investiții:
• executarea rețelei de canalizare menajeră prin curgere liberă, în lungime totală de 37,5 km;
• montarea pompe performante la stațiile existente;
• instalații de automatizare și transmitere la distanță a datelor tip SCADA pentru fiecare dintre cele trei stații de pompare;
• achiziționarea a două grupuri electrogene pentru stațiile de pompare deja existente, pentru situațiile când se întrerupe energia electrică;
• peste 2.000 de racorduri noi;
• s-au executat lucrări de extindere canalizare menajeră pe un număr de 94 de străzi, iar prin lucrările executate, numărul de gospodării care au fost conectate a fost de 2.181 din numărul total de 4.500 de gospodării de la nivelul comunei.

4. Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov

În valoare totală de peste 221 milioane lei, Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov s-a desfășurat în perioada 2014-2016, investițiile propuse fiind derulate în 3 Unități Administrativ Teritoriale (Buftea, Corbeanca și Constanța).
Investițiile au fost împărțite în 4 contracte de lucrări care au vizat realizarea următoarelor obiective specifice:
• 4,47 km extindere și reabilitare conducte de aducțiune apă potabilă;
• 19 puțuri noi/reabilitate;
• 3 rezervoare de înmagazinare;
• 4 stații de pompare noi/reabilitate;
• 69,13 km extindere și reabilitare rețea de distribuție;
• 2 stații noi de tratare a apei;
• 66,41 km extindere rețea canalizare;
• 14 stații de pompare apă uzată menajeră;
• 1 stație de vacuum nouă pentru sistemul de canalizare;
• 6,9 km conductă de refulare apă uzată menajeră;
• 1 stație de epurare.
Proiectul a reprezentat o etapă semnificativă a politicii RAJA S.A. privind reabilitările și extinderile infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în județele Constanța și Ilfov, continuându-se procesul investițional derulat prin programe cu finanțare nerambursabilă.

5.Proiectul Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud

Implementarea Proiectului Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud, în valoare de peste 139 milioane lei, a asigurat în principal creșterea calității apelor tratate descărcate în Marea Neagră, îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor uzate și implicit creșterea calității apelor de îmbăiere a litoralului românesc din zona Eforie.
Proiectul s-a desfășurat în perioada 2011-2015, iar noua stație de epurare are o capacitate de 745 l/s, dimensionarea capacității tehnice fiind pentru 140.000 locuitori echivalenți. Prin introducerea treptei terțiare de tratare a apelor uzate, Stația de Epurare Eforie Sud a devenit una dintre cele mai moderne stații de epurare din România. În plus s-a realizat scăderea riscului de poluare a Lacului Techirghiol şi a Bălţii Tuzla aflate în imediata apropiere a amplasamentului Staţiei de epurare Eforie Sud.
Ca urmare a implementării Proiectelor anterior amintite, putem spune că serviciile oferite de către Operatorul Regional RAJA s-au aliniat la standarde europene, întrunind toate condițiile de calitate atât în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă cât și asigurarea serviciilor de canalizare/epurare.
După terminarea lucrărilor în aceste cinci Proiecte, procentul populației branșată la sistemul de alimentare cu apă în localitățile pentru care s-a obținut sprijinul financiar a crescut de la 93,1% la 97,7%. În mod similar, procentul de racordare la rețeaua de canalizare a crescut de la 74,2% la 87,3%.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top