Actualitate

Proiect în valoare de 4,2 milioane de lei, lansat la Isaccea

La Casa de Cultura a orașului Isaccea a avut loc lansarea proiectului „Acțiuni sociale și măsuri integrate prin mecanismul DLRC în comunitățile marginalizate din orașul Isaccea, județul Tulcea”.  

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, contract de finanțare POCU/303/5/2/130237, Cod MySmys 130237.

Proiectul are o perioadă de implementare de 35 de luni, respectiv în perioada 15.02.2021-31.12.2023, având o valoare totală de 4.291.591,01 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 4.077.011,49 lei, o valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 181.808,97 lei și o cofinanțare eligibilă a beneficiarului – 32.770,58 lei.

Scopul proiectului este realizarea de acțiuni specifice în cadrul infrastructurii sociale finanțată prin Măsura M1/6B din Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea (Sm 19.2 din PNDR 2014-2020, LEADER), pentru îmbunătățirea calității vieții pentru minim 250 persoane din Isaccea, județul Tulcea, aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate care să răspundă nevoilor acestora.

În cadrul acestui proiect, 124 de persoane în vârstă vor beneficia de măsuri socio-medicale, anti-discriminare și locuire. De asemenea, 126 de adulți vor beneficia de măsuri socio-medicale și de ocupare (informare, orientare, consiliere, formare profesională).

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top