Actualitate

Planuri de afaceri, finanțate în cadrul unui proiect implementat de Primăria Isaccea

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Isaccea, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea a semnat primele patru contracte de subvenție (micro-granturi) sub formă de ajutor de minimis, din totalul de 10 planuri de afaceri care vor fi subvenționate prin proiectul „Acțiuni sociale și măsuri integrate prin mecanismul DLRC în comunitățile marginalizate din orașul Isaccea/Revărsarea, județul Tulcea”.

Cei patru beneficiari sunt: Mîndru Anamaria, Iordache Emil, Iordache Radu Andrei și Candachia Mihaela.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Ca obiectiv, acest proiect își propune reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri.

Proiectul are o perioadă de implementare de 35 de luni, respectiv în perioada 15.02.2021-31.12.2023, având o valoare totală de 4.291.591,01 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 4.077.011,49 lei, o valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 181.808,97 lei și o cofinanțare eligibilă a beneficiarului – 32.770,58 lei.

Scopul proiectului este realizarea de acțiuni specifice în cadrul infrastructurii sociale finanțată prin Măsura M1/6B din Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea (Sm 19.2 din PNDR 2014-2020, LEADER), pentru îmbunătățirea calității vieții pentru minim 250 persoane din Isaccea, județul Tulcea, aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate care sa răspundă nevoilor acestora.

Grupul țintă vizat este format din minim 250 persoane cu domiciliul în UAT Isaccea, inclusiv localitatea Revărsarea, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, care se află într-una din situațiile: în risc de sărăcie sau se confruntă cu o de privare materială severă, sau trăiesc în gospodarii cu o intensitate extrem de redusă a muncii, care vor beneficia de servicii integrate socio-medicale.

Cei care implementează proiectul se așteaptă ca minim 124 vârstnici să beneficieze de măsuri socio-medicale, anti-discriminare și locuire (suport social, suport medical și acțiuni de socializare în cadrul Centrului Social Revărsarea); minim 126 adulți să beneficieze de măsuri socio- medicale și de ocupare (informare, orientare, consiliere, formare profesională și antreprenoriat), 32 de persoane angajate sau desfășoară activitate independentă, 56 beneficiari consiliați antreprenoriat.

30 planuri de afaceri vor fi realizate realizate, iar 10 planuri de afaceri vor fi finanțate cu micro-granturi de 25.000 euro. Primele patru planuri au primit finanțarea luna aceasta.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top