Actualitate

Orașul Isaccea, beneficiarul unui proiect de modernizare a sistemului de iluminat public stradal

Orașul Isaccea, în calitate de beneficiar, implementează proiectul: ”Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în orașul Isaccea”. Este un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Contractul de finanțare a fost încheiat în data de 13.07.2021 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației , în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Prin acest proiect se propune eficientizarea modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public stradal în Oraşul Isaccea, județul Tulcea. Investiția propusă are ca scop înființarea a două sisteme de alimentare cu energie electrică folosind surse regenerabile, fotovoltaice, conectate la două din punctele de aprindere a iluminatului public.

„Iluminatul public în orașul Isaccea și localitatea componentă Revărsarea se realizează prin intermediul a 574 corpuri de iluminat, un corp de iluminat revine la 35 de metri de stradă orășenească”, spun autoritățile locale.

Investiția are ca obiectiv realizarea unor extinderi suplimentare de reţea 0,4 kV iluminat public pe o distanţă minimă aproximativă de 4327 m, prin lucrări de plantare de stâlpi iluminat public reţele electrice 0,4kV iluminat public și punct de aprindere iluminat public.

Se vor înlocui stâlpii din lemn existenţi și aparatele de iluminat stradal existente cu toate elementele de prindere și funcţionare în sistem. Pentru noul sistem de iluminat cu LED, nu se impun modificări sau suplimentări a capacităților energetice ce alimentează sistemul de iluminat public stradal. Investiția mai cuprinde și realizarea unui dispecerat cu rol de control și intervenție pentru sistemul de dimming și telemanagement, suplimentare ce va fi inclusă în punctele de aprindere noi modernizate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat publică.

Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lămpilor cu incandescenţă şi respectiv lămpilor cu descărcare în gaz adică, la aceeaşi putere consumată produc cu mult mai multă lumină sau, altfel spus, pot produce aceeaşi lumină ca şi lămpile obişnuite la o putere consumată mult mai mică, economisindu-se astfel energia şi reducând factura de energie electrică cu 50 – 80%.

Dispozitivele LED clasice au o durata de viaţă de 100.000 ore, pentru o scădere a gradului de iluminare la 80%, iar pentru modulele cu LED-uri înglobate în corpurile de iluminat, se garantează minim 50.000 ore. Această durată de viaţă foarte ridicată a LED-urilor conduce la costuri reduse de mentenanţă a sistemului de iluminat şi oferă oportunitatea reducerii costurilor reale de investiţii. Spre comparaţie, lămpile cu incandescenţă au o durata de 1.000 – 2.000 ore, iar lămpile compacte fluorescente ajung la 8.000 – 15.000 ore.

Perioada de implementare a proiectului este de 65 luni, respectiv între data 01.08.2018 -31.12.2023

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top