Actualitate

Consiliul Local Hârșova a adoptat Regulamentul privind procedura de reglementare a unor construcții executate fără autorizație

Consilierii locali ai orașului Hârșova au adoptat în prima ședință de Consiliu Local de anul acesta Regulamentul privind procedura de reglementare a unor construcții executate fără autorizație.

Acest Regulament stabilește procedura prin care Orașul Hârșova reglementează existența și ocuparea domeniului privat al unității administrativ- teritoriale de anumite construcții sau extinderi ale unor spații de locuit/spații cu altă destinație decât cea de locuință, realizate fie prin procedura schimbării de destinație, fie din construcția inițială, aflate la parterul blocurilor, pentru care execuția lucrărilor de construire s-a realizat fără autorizație de construire.

Conform dispozițiilor prezentului regulament, procedura de reglementare se desfășoară în 2 etape distincte:

a) etapa I – clarificarea regimului juridic al terenului pe care este edificată construcția în cauză și acordarea unui drept de folosință, cu titlu oneros, asupra terenului ocupat de construcția executată fără autorizație de construire;

b) etapa II – eliberarea adeverinței privind edificarea construcției, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

Suprafața construită a extinderii trebuie să fie în limita proiecției balconului de la etajul superior, construit cu Autorizație de Construire, împreună cu întregul condominiu.

Prin excepție de la prevederile menționate anterior se permite ca suprafața construită a extinderii să fie cu maxim 50% mai mare față de suprafața balconului de la etajul I.

De asemenea, aceste construcții trebuie să se asigure condiții de acces la drumul public, accesul mașinilor de intervenție, existând posibilitatea racordării la rețelele publice de echipare edilitară existente.

Conform Regulamentului, construcțiile care nu se încadrează în condițiile precizate de regulament se vor desființa.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top