Actualitate

Primăria Sarichioi, deschisă parteneriatelor pentru dezvoltarea comunei

Primăria comunei tulcene Sarichioi anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor parteneriate, inclusiv cu entități de drept privat, în vederea depunerii și implementării unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuție UE), stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forței de muncă, al incluziunii sociale și educației.

Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

Ca axe prioritare, programul operațional cuprinde crearea de locuri de muncă pentru tineri, îmbunătățirea situației tinerilor, locuri de muncă pentru toți, incluziunea socială și combaterea sărăciei, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, educație și competențe și asistență tehnică.

La nivelul POCU sunt stabilite alocări financiare diferențiate în funcție de categoriile de regiuni, respectiv
între regiuni dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate. În cadrul fiecărei cereri de propuneri de proiecte alocările financiare în funcție de cele două categorii de regiuni vor fi clar indicate.

La nivelul POCU, intervențiile ITI beneficiază de alocări dedicate pe axe prioritare și vor fi implementate
în baza unor cereri de propuneri de proiecte dedicate. Pentru a putea fi depuse, proiectele trebuie să
fie însoțite de un Aviz de conformitate emis de ADI ITI Delta Dunării, care le evaluează în prealabil din punctul de vedere al relevanței pentru obiectivele specifice.

Actualitate

To Top