Actualitate

Primăria comunei Mahmudia vrea să reabiliteze energetic blocurile cu fonduri PNRR

Ion Șerpescu, primarul comunei Mahmudia, a lansat în luna martie un apel către proprietarii apartamentelor din blocurile situate în localitate pentru a se mobiliza în vederea obținerii fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru reabilitarea energetică a acestor clădiri.

În acest sens, primăria Mahmudia intenționează să acceseze prin PNRR, componenta C5 – Valul Renovării – fonduri pentru reabilitarea acestor blocuri. Pentru a putea depune solicitare de finanțare, 2/3 dintre proprietarii imobilelor trebuie să-și exprime acordul și să depună diferite documente la primărie, inclusiv cele pentru înființarea asociației de proprietari.

PNRR oferă posibilitatea renovării energetice moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Operațiunea se adresează UAT-urilor din mediul rural și urban, în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, astfel încât prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană dedicate acestor zone, să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială. Investițiile realizate vor răspunde nevoilor comunităților marginalizate care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la condiții decente de locuire.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București – UAT comună, oraș, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului București).

Lucrări de creștere a eficienței energetice:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
  • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
  • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
  • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
  • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
  • Alte tipuri de lucrări.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar/lider de parteneriat/partener.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top