Actualitate

Elevii comunei Mahmudia vor primi burse școlare. Consiliul Local a aprobat cuantumul acestora

Numărul și cuantumul burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia au fost aprobate de către Consiliul Local.

Au fost aprobate cinci burse de merit și 26 de burse de ajutor social, conform datelor furnizate de instituția școlară.

De asemenea, a fost aprobat cuantumul acestor burse:

 1. 200 de lei, pentru bursa de merit
  • 200 de lei, pentru bursa de ajutor social

  „ Bursele se asigură din bugetul local al comunei Mahmudia şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație”, se arată în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local.

  Primarul comunei Mahmudia, Ion Șerpescu, compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Directorul unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT comuna Mahmudia – Școala Profesională ,,Vasile Bacalu” vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.

  Ordinul nr. 5.379/7.09.2022 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar spune că: “bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția celor de ajutor social.

  Click to comment

  Leave a Reply

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Actualitate

  To Top