Actualitate

Primăria comunei Cerna scoate la licitație publică închirierea mai multor terenuri

Consiliul Local al comunei tulcene Cerna a aprobat scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a mai multor loturi de teren ce aparțin unității administrativ-teritoriale.

Astfel, persoanele interesate pot depune oferte până în data de 2 iunie pentru un lot în suprafață de 13.920 de metri pătrați, situat în extravilanul comunei, un lot în suprafață de 1.500 de metri pătrați, situat tot în extravilan și un lot de 5.000 de metri pătrați (extravilan).

Documentația de atribuire poate fi solicitată de la Primăria Cerna în mod direct sau prin mijloace electronice.

Conform documentelor aprobate de Consiliul Local, titularul dreptului de închiriere este obligat să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate și permanență a terenului închiriat. Titularul dreptului de închiriere are obligația de a exploata în mod direct terenul închiriat, fiind interzise subconcesionarea sau subînchirierea, în tot sau în parte, a obiectului închirierii.

De asemenea, cel care închiriază terenuri de la primărie are obligația de a întreține și exploata terenul închiriat cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata închirierii. El trebuie să asigure și să îndeplinească toate condițiile referitoare la specificul activității, utilizarea materialelor cu regim special, siguranța în exploatare, protecția mediului și sănătatea și securitatea în muncă, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Nivelurile minime ale chiriei pentru loturile de teren au fost stabilite prin Rapoartele de evaluare întocmite de Sun evaluator autorizat și aprobate de Consiliul Local.

Contractul de închiriere se va desființa de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere a titularului dreptului de închiriere și fără orice altă formalitate prealabilă în cazul în care de la împlinirea termenului convenit pentru plata chiriei au trecut mai mult de 60 zile fără ca obligația de plată a acesteia să fi fost executată.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top