Fără categorie

Prim-ministrul Vlad FILAT şi Nikolay GUEORGUIEV, şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional, care s-a aflat la Chişinău în ultimele două săptămîni, au susţinut astăzi în comun o conferinţă de presă privind rezultatele misiunii FMI | Com

Prim-ministrul Vlad FILAT şi Nikolay GUEORGUIEV, şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional, care s-a aflat la Chişinău în ultimele două săptămîni, au susţinut astăzi în comun o conferinţă de presă privind rezultatele misiunii FMI | Com

Prim-ministrul Vlad FILAT şi Nikolay GUEORGUIEV, şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional, care s-a aflat la Chişinău în ultimele două săptămîni, au susţinut astăzi în comun o conferinţă de presă privind rezultatele misiunii FMI | ComPremierul a menţionat că rezultatele la care s-a ajuns de comun acord sînt îmbucurătoare, iar Programul cu FMI se implementează eficient. Politicile economice, financiare și sociale au propulsat în 2011 PIB-ul real cu mult peste nivelul de pînă la criză. În același timp, comerțul extern a înregistrat o creştere majoră, iar sectorul financiar per ansamblu a continuat să se consolideze.

„Condițiile Programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, iar uşoarele devieri înregistrate la acest capitol urmează a fi înlăturate prin modificarea parametrilor bugetari şi prin consolidarea administrării fiscale”, a spus Vlad FILAT.

Prim-ministrul s-a referit şi la cîţiva parametri concreţi, care au fost analizaţi împreună cu partenerii de la FMI şi care au o relevanţă deosebită în situaţia în care este ţara noastră.

În prima jumătate a anului 2011, PIB-ul real a crescut cu 7,5%, depășind nivelul de pînă la criză, iar rata șomajului a scăzut la 6,3%. Pornind de la tendinţele de diminu…

Prim-ministrul Vlad FILAT şi Nikolay GUEORGUIEV, şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional, care s-a aflat la Chişinău în ultimele două săptămîni, au susţinut astăzi în comun o conferinţă de presă privind rezultatele misiunii FMI | ComPremierul a menţionat că rezultatele la care s-a ajuns de comun acord sînt îmbucurătoare, iar Programul cu FMI se implementează eficient. Politicile economice, financiare și sociale au propulsat în 2011 PIB-ul real cu mult peste nivelul de pînă la criză. În același timp, comerțul extern a înregistrat o creştere majoră, iar sectorul financiar per ansamblu a continuat să se consolideze.

„Condițiile Programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, iar uşoarele devieri înregistrate la acest capitol urmează a fi înlăturate prin modificarea parametrilor bugetari şi prin consolidarea administrării fiscale”, a spus Vlad FILAT.

Prim-ministrul s-a referit şi la cîţiva parametri concreţi, care au fost analizaţi împreună cu partenerii de la FMI şi care au o relevanţă deosebită în situaţia în care este ţara noastră.

În prima jumătate a anului 2011, PIB-ul real a crescut cu 7,5%, depășind nivelul de pînă la criză, iar rata șomajului a scăzut la 6,3%. Pornind de la tendinţele de diminuare a ritmului de creştere economică globală, anticipăm că, la finele anului curent, vom avea o creştere a PIB de 6,5%, iar în 2012 aceasta va fi de circa 4%”, a spus Vlad FILAT. 

Premierul a mai menţionat că majorarea prețurilor internaționale la resurse energetice și creșterea cererii de importuri au umbrit creșterea substanțială a exportului – cu peste 60 % pînă la momentul actual. Vlad FILAT a mai spus că se aşteaptă că reducerea cererii interne va inversa această tendință în 2012, micșorînd deficitul contului curent de la 11,75 la 11,25 % din PIB. Pe termen mediu, deficitul urmează să se contracteze în continuare pînă la 8% din PIB ca urmare a eforturilor susținute de promovare a reformelor și exporturilor, precum și ca rezultat al redresării economiei partenerilor comerciali și accesului mai mare la piețele UE și CSI.

„Presiunile actuale asupra inflației se vor atenua pînă la începutul anului 2012. În prezent, inflația se menţine la nivel de circa 8-9 %, începînd cu luna iulie, fiind afectată de o serie de șocuri aferente prețurilor la produsele alimentare și resursele energetice, precum și de cererea internă puternică. Către finele anului 2011 anticipăm o inflaţie de maximum 9,75 %. Dar, deja către finele anului 2012 aceasta se va diminua pînă la 6,5%”, a menţionat Vlad FILAT.

Referitor la sectorul financiar, Premierul a spus că acesta rămîne a fi puternic, în pofida mai multor provocări la care a fost supus. Astfel, ponderea creditelor neperformante s-a redus de la 13%la sfîrșitul anului 2010 la 8% către sfîrșitul lunii septembrie 2011. De asemenea, lichiditatea și suficiența capitalului rămîn a fi mult peste normele de prudență. 

Cît priveşte relaţia cu FMI în lunile care au mai rămas pînă la finele anului curent şi anul viitor Guvernul este hotărît să realizeze obiectivele cheie ale Programului.

„Vom continua să punem accent pe menținerea stabilității macroeconomice, consolidarea finanțelor publice, accelerarea reformelor structurale în vederea susținerii strategiei bugetar-fiscale și promovării creșterii, precum şi pe consolidarea stabilității sectorului financiar-bancar”, a spus Vlad FILAT.

Prim-ministrul a mai spus că va fi finalizată ajustarea fiscală; BNM va continua să țintească o inflație de cca. 5-6 la sută, neîmpiedicînd, în același timp, flexibilitatea ratei de schimb; politicile sectorului financiar vor avea ca scop consolidarea stabilității și sporirea gradului de pregătire pentru crize, prin intensificarea supravegherii băncilor care se confruntă cu probleme; adoptarea reformei cadrului de insolvabilitate și instituirea unui mecanism eficient de promovare a transparenței acționarilor.

Totodată, la nivel bugetar-fiscal, se va ţinti atingerea unui deficit bugetar pentru anul curent de 1,9% din PIB, iar pentru 2012- de 0,9% din PIB. Premierul Vlad FILAT a spus că vor fi continuate eforturile în vederea reducerii gradului de implicare a statului în economie, vor continua reformele de reducere a birocraţiei, asigurare a competitivităţii şi stimulare a comerţului, care se încadrează, în linii mari, în parametrii stabiliţi.

„Planificăm trecerea în anul 2012 la sistemul de ajutor social bazat pe evaluarea indirectă a veniturilor, cu asigurarea protecţiei persoanelor eligibile, ceea ce va asigura o eficienţă mai mare în acordarea ajutoarelor sociale. Nivelul minim garantat de venituri va fi majorat de la 570 lei pînă la 640 lei cu începere de la 1 ianuarie 2012, iar suma totală a ajutorului social va fi majorat, de asemenea, cu 23 la sută, de la 360 la 442,2 milioane lei. Alocaţia pentru perioada rece a anului va fi majorată pînă la 150 de lei pe lună, acum este 130 lei”, a spus Vlad FILAT.

Prim-ministrul a mai menţionat, de asemenea, că toate gospodăriile eligibile pentru alocaţia pentru perioada rece a anului vor beneficia de un suport suplimentar de încă 50 lei pe lună în această iarnă. Concomitent, autorităţile vor continua să descurajeze dependenţa excesivă de ajutorul social, promovînd o piaţă a muncii activă şi flexibilă.

De asemenea, pentru a încuraja creşterea economică şi a promova reducerea sărăciei, va fi  adopta o nouă Strategie naţională de dezvoltare pe termen mediu (2012 – 2020).

La rîndul său, Nikolay GUEORGUIEV a menţionat că misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal în cadrul celei de-a patra revizuiri a programului încheiat în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanțare Extinsă. Acest acord se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul de Directori Executivi.

„Consiliul de Directori Executivi urmează să examineze acordul respectiv la începutul anului 2012. Finalizarea revizuirii a patra a programului va permite Moldovei să primească 50 milioane de DST, adică circa 77 milioane de dolari SUA, pentru ași consolida rezervele valutare”, a spus Nikolay GUEORGUIEV.

Şeful misiunii FMI a mai spus că condițiile Programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, deși cîțiva indicatori ai programului stabiliți pentru sfîrșitul lunii septembrie nu au fost respectați.

„A fost depășit plafonul privind deficitul bugetului Guvernului și ținta indicativă cu privire la reducerea arieratelor la cheltuielile Guvernului, iar realizarea criteriului de performanță structural cu privire la reformarea cadrului de restructurare a datoriilor a fost întîrziată. Toate celelalte criterii de performanță, ținte indicative și criteriile de performanță structurale aplicabile, stabilite pentru sfîrșitul lunii septembrie, au fost respectate. Ne încurajează angajamentul autorităților de a realiza măsurile de remediere necesare pentru a respecta condițiile Programului”, a spus Nikolay GUEORGUIEV.

Şeful misiunii FMI a mai spus că, pe parcursul anului curent, cererea internă robustă și creșterea rapidă a exporturilor au propulsat PIB-ul real cu mult peste nivelul de pînă la criză.

„Cu toate acestea, este de așteptat ca încetinirea creșterii economice la nivel mondial să încetinească creșterea economică în perioada următoare, astfel că rata creșterii economice se va reduce de la 6,5 % în 2011 la 4% în 2012. În același timp, anticipăm că în anul 2012 rata inflației se va reduce pînă la 6,5 la sută, iar deficitul contului curent se va reduce până la 11,25 la sută din PIB. Datorită realizării cu succes a programului, Moldova va confrunta aceste provocări, de pe poziții mai robuste pe plan fiscal și extern”, a spus Nikolay GUEORGUIEV.Prim-ministrul Vlad FILAT şi Nikolay GUEORGUIEV, şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional, care s-a aflat la Chişinău în ultimele două săptămîni, au susţinut astăzi în comun o conferinţă de presă privind rezultatele misiunii FMI | Com

Misiunea FMI salută angajamentul autorităților de a moderniza în regim de urgență administrarea fiscală, reforma mecanismul de alocare a subvențiilor în agricultură și stingerea arieratelor la cheltuielile Guvernului.

Nikolay GUEORGUIEV a mai spus că considerăm adecvată politica monetară promovată de către Banca Naţională a Moldovei, avînd în vedere perspectivele de atenuare a presiunilor inflaţioniste.

„Diminuarea cererii şi reducerea impactului şocurilor anterioare legate de majorările de preţuri la produsele alimentare şi resursele energetice vor favoriza atingerea obiectivului BNM privind inflaţia de 5 ±1,5%. În cazul unei dezinflaţii mai rapide decît cea anticipată, ar putea fi justificată o relaxare treptată a politicii monetare în prima jumătate a anului 2012″, a spus şeful misiunii FMI.

Nikolay GUEORGUIEV a salutat planurile autorităților de a elabora modificări la legislație menite să consolideze independența și guvernarea BNM și să sporească transparența acționarilor băncilor. Acesta a spus că modificările cadrului legal pentru reformarea cadrului de insolvabilitate trebuie să fie realizate cît mai curînd posibil.

Şeful misiunii FMI a apreciat de asemenea şi intenția autorităților de a ridica pragul venitului minim garantat, de a majora bugetul pentru ajutorul social, precum şi majorarea alocațiilor pentru perioada rece a anului, dar și acordarea unui suport suplimentar de 50 lei pe lună în perioada noiembrie 2011 – martie 2012.

 

 

 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top