Fără categorie

Mii de constănțeni fără venituri, obligați să plătească 58 de lei lunar la Fisc?

Începând cu 1 ianuarie 2016, persoanele fără un loc de muncă sunt obligate să plătească suma de 58 de lei lunar reprezentând contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS). Astfel, într-un termen de 15 zile de la data la care o persoană se încadrează în această situație, devine obligatorie înregistrarea la organul fiscal. În această situație sunt, conform datelor statistice, mii de constănțeni. Aceasta este situația la momentul actual, deși Guvernul a anunțat că intenționează ca o astfel de reglementare să fie retrasă.

Publicația Dezvăluiri vă prezintă în baza legală, dar și drumul pe care trebuie să-l parcurgă o persoană pentru a îndeplini noua obligație impusă de lege. Așadar, articolul 180 (alin.1) din Legea 227/2015 prevede că persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155(salarii, pensii, activități independente, șomaj, indemnizații pentru creșterea copilului etc) şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie. La organul fiscal competent (din raza de domiciliu) cel vizat de acest articol de lege trebuie să depună formularul 604- “Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate” (vezi foto). Conform reprezentanților Administrației Finanțelor Publice (ANAF) Constanța, declarația poate fi depusă pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Deocamdată aceste declarații nu se pot depune on-line, lipsind o aplicație concepută în acest sens.

Sunt exceptate de la obligativitatea plății CASS mai multe categorii de persoane menționate în articolul 154 (alin.1) din aceeași lege
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuţie;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului
c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
e) persoanele cu handicap;
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia;
g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară. În cazul în care venitul lunar realizat depăşeşte nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte acest nivel.
Concret, conform reprezentanților ANAF Constanța, cei fără venituri care se încadrează în articolul 180 vor trebui să plătească lunar suma de 58 de lei – cota individuală de contribuție (5,5%) care se aplică asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară (1050 de lei). Suma respectivă va fi depusă în contul ANAF fie direct la ghișeu, fie prin intermediul viramentului bancar.
Cei de la finanțe au ținut să precizeze că persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi care nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4 la ordinal 3743/2015.
Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.
De asemenea, tot reprezentanții ANAF Constanța, ne-au precizat că, deocamdată, nu se știe exact ce se va întâmpla cu persoanele care vor refuza să meargă la organul fiscal și să depună declarația 604. Probabil, ca orice lege românească, normele metodologice de aplicare a sancțiunilor vor fi emise ulterior publicării actului normativ și datei de intrare în vigoare.
Aplicarea articolului 180 (alin1) din Legea 227/2015 încetează în momentul în care persoana devine angajat, pensionar sau se va încadra într-o categorie menționată de articolul 155 din aceeași lege. Numai că, din nou, contribuabilul este cel care va trebui să sesizeze organul fiscal prin depunerea formularului 605 „privind încetarea calității de persoană fără venituri” (vezi foto). Așadar, și sărac, și pus pe drumuri, aceasta este reglementarea fostei guvernări Ponta, cea care a adoptat această lege și pe care actualul Guvern intenționează să o anuleze. Dar, până la data la care va exista o prevedere clară de abrogare, cei de la finanțe susțin că aplicarea articolului 180 (alin.1) este obligatorie.
Cei care doresc să obțină mai multe informații cu privire la obligativitatea plății CASS a persoanelor fără venituri o pot face direct de la biroul servicii pentru contribuabil, ANAF Constanța, bulevardul Tomis nr. 312 A sau la numărul de telefon 031 40 39 160.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top