Fără categorie

Cum se obține statutul de refugiat în România?

Potrivit legii azilului din România, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Geneva din 1951, statutul de refugiat se recunoaşte, la cerere, cetăţeanului străin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la un anumit grup social, se află în afara ţării de origine şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări, precum şi persoanei fără cetăţenie care, fiind în afara ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuită datorită aceloraşi motive menţionate mai sus, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă.

Avocat Coltuc Marius VICENȚIU

Acest statut se poate acorda la cererea străinului care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara ţării de origine şi care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări. Prin termenul „ţară de origine”,în cazul unei persoane care deţine mai multe cetăţenii, se înţelege fiecare ţară al cărui cetăţean este, iar în cazul unei persoane fără cetăţenie, ţara în care acesta îşi are domiciliul.

Descrierea generală a procedurii

Pe perioada procedurii de azil solicitantul de azil are dreptul de a rămâne pe teritoriul
României şi este protejat împotriva expulzării, extrădării, returnării forţate de la frontieră sau de pe teritoriul statului român. Conform prevederilor legii, cererea de azil poate fi, după caz, soluţionată în procedură ordinară sau procedură accelerată.

Procedura ordinară – etapa administrativă

– Repartizarea spre soluţionare ofiţerului de decizie
– Intervievarea solicitantului
– Analizarea motivelor invocate de solicitantul de azil pe baza datelor de la dosar şi prin raportarea declaraţiilor solicitantului la informaţiile din ţara de origine
Decizia / Hotărârea motivată

Comunicarea hotărârii

Direcţia Azil şi Integrare (DAI) din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări este structura responsabilă pe problematica azilului şi a integrării străinilor în societatea românească.

În acest sens DAI :
– urmăreşte asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil al străinilor aflaţi în nevoie internaţională de protecţie; asigură înregistrarea, identificarea, evidenţa solicitanţilor de azil şi a persoanelor care au primit o formă de protecţie în România;
– Asigura emiterea si prelungirea valabilitatii documentelor de identitate si a documentelor de calatorie pentru solicitanti de azil şi pentru persoanele care au primit o forma de protectie;
– Stabileşte care este statul membru responsabil de soluţionarea unei cereri de azil în cadrul procedurii DUBLIN;
– Soluţionează cererile de azil în faza administrativă;
– Cercetează şi furnizează informaţii din ţările de origine necesare soluţionării cererilor de azil;
– Asigură reprezentarea intereselor IGI în cauzele ce au ca obiect proceduri de azil;
– Asigură cazarea, asistenţa materiala si financiara a solicitanţilor de azil care nu dispun de mijloace de întreţinere, consiliere, asistenţă medicală, etc. a solicitanţilor de azil;
– Acordă asistenţă în vederea integrării persoanelor care au dobândit o formă de protecţie acordă asistenţă, sprijin si îndrumare în vederea integrării străinilor care au un drept de şedere legală în România;
– Pregăteşte şi implementează operaţiunile de relocare a refugiaţilor în România;
– Asigură coordonarea şi implementarea activităţilor desfăşurate în legătură cu Centrul de relocare de urgentă de la Timişoara conform Acordului încheiat în acest sens între Guvernul României, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.
colaborează cu Organizaţii Internaţionale şi organizaţii neguvernamentale specializate în acest domeniu în vederea coordonării asistenţei acordate de acestea pe principiul complementarităţii şi pentru asigurarea şi respectarea standardelor referitoare la azil, prevăzute de legislaţia naţională, comunitară şi internaţională.

Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de azil, asigurarea asistenţei solicitanţilor de azil pe durata procedurii şi asistenţa pentru integrare sunt activităţi care se desfăşoară la nivelul Centrelor regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil situate în Bucureşti, Giurgiu, Timişoara, Galaţi, Rădăuţi şi Maramureş, structuri teritoriale specializate pe probleme de azil.

 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top