Fără categorie

Convocator ședință Consiliul Local Valu lui Traian

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

COMUNA VALU LUI TRAIAN

P R I M A R

Nr. 9.737 din 04.05.2016

 

 

C O N V O C A T O R

 

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în 10 mai 2016 (marţi) ora 15,30, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

 

Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum şi pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la prelungirea termenului de închiriere pentru unele locuinţe sociale.

Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2016, aprobat prin H.C.L. nr.15/ 15.01.201, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL pe anul 2016, aprobat prin H.C.L. nr.26/15.01.2016.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2015 ale S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL și prelungirea perioadei de îndeplinire a funcției de director al acestei societăți de către domnul Fleșaru Ion.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale înscrise la poziţiile nr.13 şi nr. 16 din anexa la H.C.L. nr.104/22.03.2016.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2016 aprobat prin H.C.L. nr.37/08.02.2016, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotarare pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.25/15.01.2016 privind aprobarea atribuirii directe a unor contracte de furnizare sau de servicii în cursul anului 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar-MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.17/15.01.2016 privind aprobarea programului de achiziţii pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a fişei de date a achiziţiei privind aprobarea procedurii „cerere de ofertă”, în vederea încheierii contractului : Lucrări suplimentare la obiectivul : „Modernizare drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării directe a contractului de achiziţie -„Servicii ridicări topografice şi proiect tehnic străzi în zona lotizată F”.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării directe a contractului de achiziţie -„Servicii ridicări topografice pentru străzile ce fac parte din obiectivele: Modernizare drumuri de interes local şi Reabilitare drumuri de interes local”.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a fişei de date a achiziţiei privind aprobarea procedurii „cerere de ofertă”, în vederea încheierii contractului pentru realizarea obiectivului : „Drum de legătură cu str. Bisericii, drum centură zona F şi exploataţii agricole în comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

15 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor

autorizaţii de construire.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

17. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru utilizarea staţiilor publice, firmelor de transport rutier de persoane ce tranzitează comuna Valu lui Traian.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, aprobat prin H.C.L. nr.234/17.07.2015.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a pachetelor alimentare rămase după sărbătorile pascale.

Iniţiator-Consilier local-TUDOSOIU IANCU – IULIAN

20. Diverse:

– Cererea nr.9.408/27.04.2016- Dumitru Roxana solicită prelungire termen închiriere locuinţă ANL.

 

 

P R I M A R,

 

 

FLORIN MITROI

 

 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top