Fără categorie

Concurs organizat in vederea ocuparii unui post temporar vacant de consilier pentru afaceri europene – Directia coordonare pozitii politici comunitare

Departamentul pentru Afaceri Europene organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post temporar vacant de consilier pentru afaceri europene, prin contract individual de munca, pe durata determinata

Date de identificare a postului:
– denumirea functiei vacante: – consilier pentru afaceri europene
– locul in structura organizatorica a institutiei: Directia coordonare pozitii politici comunitare
– natura contractului de munca: pe durata determinata pentru a inlocui titularul postului temporar suspendat pana la data de 30.08.2009.
– proba scrisa se organizeaza in data de 26.11.2008 ora 10.00 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1 Bucuresti.
– interviul se organizeaza in data de 27.11.2008 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1 Bucuresti.
– data pana la care se depun dosarele de inscriere la concurs: 24.11.2008.

Conditii de participare la concurs:
• Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, profil stiinte politice si administrative.
• Experienta in d…

Departamentul pentru Afaceri Europene organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post temporar vacant de consilier pentru afaceri europene, prin contract individual de munca, pe durata determinata

Date de identificare a postului:
– denumirea functiei vacante: – consilier pentru afaceri europene
– locul in structura organizatorica a institutiei: Directia coordonare pozitii politici comunitare
– natura contractului de munca: pe durata determinata pentru a inlocui titularul postului temporar suspendat pana la data de 30.08.2009.
– proba scrisa se organizeaza in data de 26.11.2008 ora 10.00 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1 Bucuresti.
– interviul se organizeaza in data de 27.11.2008 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1 Bucuresti.
– data pana la care se depun dosarele de inscriere la concurs: 24.11.2008.

Conditii de participare la concurs:
• Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, profil stiinte politice si administrative.
• Experienta in domeniul de responsabilitate a formatiunilor Consiliului UE.
• Limba engleza nivel avansat ( scris , vorbit, citit).
• Tehnoredactare PC;

Acte necesare inscrierii la concurs:
– formularul de inscriere (se poate lua de pe site-ul www.dae.gov.ro);
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
– copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
– cazierul judiciar ( poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, originalul documentului fiind adus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor ;
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.

Relatii suplimentare, bibliografia se pot obtine la telefon: (021) 308.53.63 d-na Stroe Constantina sau site-ul

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top