Fără categorie

Concurs organizat in vederea ocuparii unui post vacant de consilier pentru afaceri europene – Serviciul Contencios Comunitar

Departamentul pentru Afaceri Europene organizează concurs in vederea ocuparii unui post vacant de consilier pentru afaceri europene, prin contract individual de munca, pe durata nedeterminata. Date de identificare a postului:  denumirea functiei vacante: – consilier pentru afaceri europene;  locul in structura organizatorica a institutiei: Serviciul Contencios Comunitar;   proba scrisa se organizeaza in data de 05.12.2008 ora 10.00 la sediul din B-dul Aviatorilor nr. 50A, sector 1, Bucuresti;  interviul se organizeaza in data de 08.12.2008 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1, Bucuresti;  data pana la care se depun dosarele de inscriere la concurs: 03.12.2008. Conditii de participare la concurs:  Studii superioare juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;  Masterat in drept comunitar sau in una din ramurile dreptului comunitar;  Cunoasterea limbilor engleza si franceza – una la nivel avansat (citit, scris, …

Departamentul pentru Afaceri Europene organizează concurs in vederea ocuparii unui post vacant de consilier pentru afaceri europene, prin contract individual de munca, pe durata nedeterminata. Date de identificare a postului:  denumirea functiei vacante: – consilier pentru afaceri europene;  locul in structura organizatorica a institutiei: Serviciul Contencios Comunitar;   proba scrisa se organizeaza in data de 05.12.2008 ora 10.00 la sediul din B-dul Aviatorilor nr. 50A, sector 1, Bucuresti;  interviul se organizeaza in data de 08.12.2008 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1, Bucuresti;  data pana la care se depun dosarele de inscriere la concurs: 03.12.2008. Conditii de participare la concurs:  Studii superioare juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;  Masterat in drept comunitar sau in una din ramurile dreptului comunitar;  Cunoasterea limbilor engleza si franceza – una la nivel avansat (citit, scris, vorbit), iar alta la nivel satisfacator;  Cunostinte de operare pe calculator. Acte necesare inscrierii la concurs:  formularul de inscriere (poate fi descarcat de pe site-ul www.dae.gov.ro );  copia actului de identitate;  copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;  copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;  cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, originalul documentului urmand a fi adus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor) ;  adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Relatii suplimentare, bibliografia si tematica se pot obtine la telefon (021) 308.53.63 – d-na Stroe Constantina sau de pe site-ul www.dae.gov.ro.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top