Fără categorie

Comisia Europeană solicită o protecţie sporită pentru minorii neînsoţiţi care intră în UE

Comisia Europeană a adoptat astăzi un plan de acţiune pentru sporirea protecţiei minorilor neînsoţiţi care intră în UE. Acest plan include standarde comune privind tutela şi reprezentarea juridică.Scopul său este de a crea o abordare europeană comună pentru a asigura că autorităţile competente vor lua o decizie privind viitorul fiecărui minor neînsoţit cât mai rapid posibil, de preferinţă în termen de şase luni.În mod prioritar, statele membre ar trebui să regăsească familiile minorilor neînsoţiţi şi să monitorizeze atent reintegrarea acestora în societatea lor de origine.Dacă este în interesul superior al copilului, statele membre ar trebui să găsească soluţii alternative, inclusiv acordarea statutului de protecţie internaţională sau reinstalarea în UE.

Nu este uşor de obţinut o imagine clară cu privire la numărul minorilor neînsoţiţi care vin în Europa în procesul migraţiei, dar cererile de azil depuse anul trecut de copii cu vârsta sub 18 ani, neînsoţiţi de un adult, pot oferi …

Comisia Europeană a adoptat astăzi un plan de acţiune pentru sporirea protecţiei minorilor neînsoţiţi care intră în UE. Acest plan include standarde comune privind tutela şi reprezentarea juridică.Scopul său este de a crea o abordare europeană comună pentru a asigura că autorităţile competente vor lua o decizie privind viitorul fiecărui minor neînsoţit cât mai rapid posibil, de preferinţă în termen de şase luni.În mod prioritar, statele membre ar trebui să regăsească familiile minorilor neînsoţiţi şi să monitorizeze atent reintegrarea acestora în societatea lor de origine.Dacă este în interesul superior al copilului, statele membre ar trebui să găsească soluţii alternative, inclusiv acordarea statutului de protecţie internaţională sau reinstalarea în UE.

Nu este uşor de obţinut o imagine clară cu privire la numărul minorilor neînsoţiţi care vin în Europa în procesul migraţiei, dar cererile de azil depuse anul trecut de copii cu vârsta sub 18 ani, neînsoţiţi de un adult, pot oferi o indicaţie despre dimensiunea problemei.Datele de la Eurostat arată că, în 2009, 10 960 de minori neînsoţiţi au depus cereri de azil în 22 de state membre (excluzând Republica Cehă, Danemarca, Franţa, Polonia şi România), ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de 2008 când existau 9 695 de cereri.

Motivele venirii minorilor neînsoţiţi sunt variate:Aceştia fug de războaie şi conflicte, de sărăcie şi catastrofe naturale, de discriminare sau persecuţie;sunt trimişi de familiile lor în speranţa că vor găsi o viaţă mai bună şi vor fi capabili să sprijine familiile rămase acasă sau în încercarea de a se alătura altor membri de familie care se află deja în UE.Unii sunt victime ale traficului de persoane.Planul de acţiune propune o abordare a UE bazată pe trei direcţii principale de acţiune:prevenirea migraţiei nesigure şi a traficului, primirea şi garanţiile procedurale în EU, precum şi identificarea unor soluţii durabile.

„Europa trebuie să ia rapid măsuri pentru a se ocupa de minorii neînsoţiţi, care sunt victimele cele mai expuse şi mai vulnerabile ale migraţiei”, a spus Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.„Acest plan de acţiune are drept scop crearea unei abordări comune şi coordonate pentru a face faţă provocării, care va spori în următorii ani.Este crucial ca toate statele membre să se angajeze să respecte standarde înalte de primire, protecţie şi integrare a minorilor neînsoţiţi.Principiul interesului superior al copilului ar trebui să constituie întotdeauna baza oricărei acţiuni întreprinse.Trebuie să facem tot posibilul pentru a regăsi familiile minorilor care intră singuri pe teritoriul UE şi pentru a asigura condiţii de returnare care să le permită acestora să se alăture rudelor lor.”

Planul de acţiune se bazează pe următoarele zece principii:

1. Toţi copiii trebuie să fie trataţi mai întâi de toate drept copii.Interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial în toate acţiunile referitoare la minorii neînsoţiţi.

2.Toţi copiii trebuie trataţi în conformitate cu normele şi principiile respectate în Uniunea Europeană şi statele sale membre, în special cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului şi Convenţia europeană a drepturilor omului.

3. Trebuie să se depună toate eforturile pentru a se crea un mediu care să permită copiilor să crească în ţările lor de origine, având perspective bune de dezvoltare personală şi niveluri decente de trai.

4.Copiii trebuie protejaţi împotriva traficanţilor şi grupurilor infracţionale, precum şi a altor forme de violenţă sau exploatare.

5. Trebuie depuse toate eforturile pentru regăsirea familiei unui copil şi reunirea copilului cu membrii acesteia, cu condiţia ca acest lucru să fie în interesul superior al copilului.

6. Din momentul constatării prezenţei copilului la frontiera externă sau pe teritoriul unui stat membru şi până la găsirea unei soluţii durabile, trebuie să se aplice măsuri de primire şi garanţii procedurale specifice copiilor.Tutela şi reprezentarea juridică a copilului au o importanţă crucială.

7. O decizia privind viitorul fiecărui copil trebuie luată în cel mai scurt timp posibil, de preferinţă în termen de 6 luni.

8. Minorilor neînsoţiţi trebuie să li se garanteze întotdeauna o cazare adecvată şi un tratament pe deplin compatibil cu interesul superior al acestora.În cazul în care detenţia se justifică în mod excepţional, aceasta trebuie utilizată numai ca măsură de ultim resort, pentru o perioadă cât mai scurtă posibil şi considerându-se că interesul superior al copilului este primordial.

9. Trebuie găsite soluţii durabile pe baza unei evaluări individuale a interesului superior al copilului.Acestea trebuie să constea în returnarea în ţara de origine, unde trebuie garantată reintegrarea copilului, în acordarea statutului de protecţie internaţională sau a unui alt statut juridic care să îi permită copilului să se integreze în statul membru de reşedinţă ori în reinstalarea în Uniunea Europeană.

10. Toate părţile interesate – instituţiile UE, statele membre, ţările de origine şi de tranzit, organizaţiile internaţionale şi organizaţiile societăţii civile – trebuie să îşi unească forţele şi să îşi consolideze eforturile pentru a aborda chestiunea minorilor neînsoţiţi şi a garanta protejarea interesului superior al copilului.

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top